Zingeving is zin ervaren in de dingen die je doe.

Zingeving en zinvol leven, voldoening ervaren. Zin en voldoening zijn belangrijke voorwaarden voor geluk. Net als gezondheid en liefde. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Je hebt het druk en voelt elke dag de hectiek en druk van de agenda. Of je staat juist stil en ervaart momenten van leegte en zinloosheid waarvan je niet weet hoe je die moet vullen.

Hoe kun je actie ondernemen om meer zin en voldoening te gaan ervaren, meer zin te beleven want zingeving is zin ‘beleving’!

Zingeving is een actieve beleving bij de dingen die je doet.

De gulden middenweg en zingeving

Evenwicht is een toverwoord wanneer je zingeving wilt beleven. Maar evenwicht is meteen het ook een lastige. Evenwicht betekent balanceren, aandacht en focus. Evenwicht betekent dat je het midden houdt. Niet teveel naar links en rechts wiebelt. Het midden houden! Ofwel bewandel de gulden middenweg. Daarmee vertel ik niks nieuws. De gedachte dat je altijd de gulden middenweg zou moeten bewandelen komt van de filosoof Aristoteles. Zijn idee is; wanneer je het midden houdt, je altijd de juiste keuze in het leven maakt. Dat lijkt een beetje op het intrappen van een open deur.
Pas wanneer je er even bij stil gaat staan zie je dat het toch lastiger is dan het lijkt. Wanneer je niet dapper genoeg bent, dan ben je een lafaard. Wanneer je echter te dapper bent wordt je roekeloos. Wanneer je te weinig beweegt wordt je lichaam lui. Wanneer je teveel beweegt raak je overbelast. Wanneer je te lief bent voor een ander wordt je weekhartig. Wanneer je te weinig liefde betoont wordt je hardvochtig. Zo kun je nog wel een tijdje doorgaan.

Het midden houden is op sommige momenten best lastig. Ieder mens heeft nu eenmaal blinde vlekken en valkuilen. dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Je kent ze wel, van die momenten waarvan je achteraf telkens weer zegt; verdorie, dat had ik niet zo moeten doen. Je kent het wel, iemand weet haarfijn je zwakke plek te vinden. Een onderwerp wat je lastig vindt. Een dingetje van iemand anders waar je jezelf aan ergert. Een opmerking of onderwerp waar je al boos van wordt voor het is uitgesproken. Wanneer je daarmee wordt geconfronteerd, probeer dan nog maar eens de gulden middenweg te bewandelen.

Maar wat heeft dit nu met zingeving en zin beleving te maken?
Het toverwoord bij zingeving is en blijft gewoon: evenwicht. Hoe beter je in evenwicht bent, hoe makkelijker je met verstoring in het leven om kunt gaan. Onprettige gemoedstoestanden, irritaties, boosheid, gevoelens van ongelukkig zijn enz…. Het geldt eigenlijk voor alles. Ieder mens heeft zijn thema’s waar hij snel het evenwicht mee verliest. En dat zijn niet alleen zaken die we vaak als negatief ervaren zoals boosheid en verdriet. Ook dingen die we als positief ervaren kunnen worden tot iets negatiefs en buitensporigs; sport, eten, alcohol, winkelen, enz…..

De gulden middenweg is een mooie manier om meer greep op zaken te krijgen. Natuurlijk is het bewandelen van een gulden middenweg altijd balanceren. Soms hel je een beetje naar links, soms hel je een beetje naar rechts. Elk leven heeft zijn pieken en dalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Stil staan bij het evenwicht in je leven helpt je zeker om meer zin en voldoening te beleven. Telkens wanneer je in een situatie komt waarin je evenwicht verliest zou je en pas op de plaats moeten nemen om het evenwicht te herstellen.

  • In plaats van reageren even weg gaan uit de situatie.
  • Op dat moment geen beslissing nemen.
  • Stilstaan en tegen jezelf zeggen; heb ik dit echt nodig!
  • Uitstellen van begeerte ofwel;
    • Niet direct iets doen maar wachten of je het een week later nog wilt.
    • Niet impulsief iets beginnen maar de beslissing uitstellen tot je een echte afweging hebt gemaakt.

Het ritme van de tijd

Tijd is een belangrijk onderwerk bij zingeving en zin beleving. Wanneer de dagen als sleur aan je voorbij trekken. Wanneer de dagen allemaal op elkaar lijken, dan wordt het ervaren en beleven van zin en voldoening voor veel mensen lastig.

Een oplossing om hier verandering in aan te brengen is om meer aandacht te besteden aan het ritme van de van de tijd. Jazeker, tijd heeft een ritme! De oude Kelten leefden met het jaar als eeuwigdurende cirkelgang. De cirkel of het ritme waarin het leven zich voltrok was toen volledig gericht op het ritme van de seizoenen. De landbouw was hierin de belangrijkste maat. Momenten als zaaitijd, oogsttijd, geboorte van het jongvee, het begin van de lente, de zonnewende. Deze vaste momenten maakten dat men overzicht hield en een levensritme of cadans van het leven ervoer. Telkens was er een moment om stil te staan bij het afscheid nemen van een oude en verwelkomen van een nieuwe fase. Tegenwoordig doen we dat nog steeds. We vieren verjaardagen, en feestdagen zoals kerst en Pasen. Ook dat zijn vaste momenten in het jaar die je zinvol in kunt vullen. Mensen die leven in een moderne en seculiere samenleving ervaren dit echter niet meer zo diep als vroeger. Toen Nederland nog grotendeels kerkelijk was werden deze momenten veel intenser beleefd.

Je kunt je ook richten op de christelijke jaarkalender. Wil je echt terug naar de bron van zingeving ontlenen aan de tijd; dan kun je inspiratie opdoen bij de oude Kelten. Je kunt er voor kiezen om te leven volgens het Keltisch jaarwiel. Het Keltisch jaarwiel geeft je een mooi overzicht van de tijd en maakt dat je meer verbonden met de natuur en de seizoenen leeft. Je kunt ook voor jezelf momenten in het jaar kiezen die belangrijk zijn. Het kiezen van ritmische momenten in de tijd om stil te staan bij verandering. Stil staan bij belangrijke momenten wordt door bijna iedereen als waardevol en zingevend ervaren.

Sociaal leven

Sociaal leven is een belangrijke voorwaarde voor zingeving en zin beleving in het leven. Eenzaamheid is in Nederland een probleem in Nederland. Veel mensen van jong tot oud voelen zich in Nederland regelmatig eenzaam. Nu zal iedereen wel eens een moment hebben zich alleen en eenzaam te voelen, maar als dit regelmatig en structureel gebeurd, dan is er werk aan de winkel.

Om een sociaal leven te leiden is het belangrijk om andere mensen in levende lijve te ontmoeten. Wegduiken achter je telefoon zal eenzaamheid alleen maar erger maken. Voor mensen van alle leeftijden betekent een sociaal leven dat je gelegenheden zoekt waarbij je anderen ontmoet en liever geen (social) media gebruikt.

Mensen ontmoeten vraagt tijd en inzet. Je moet het actief doen! Dat betekent naar plaatsen toe gaan waar andere mensen zijn. Niet iedereen heeft het hiermee even gemakkelijk. Sommigen onder ons lijken zonder enige inspanning allemaal leuke vrienden en kennissen om zich heen te hebben. Andere mensen kost het inspanning en moeite om sociale contacten te hebben.

Een tip kan zijn om je iets in georganiseerd verband te zoeken om zo andere mensen te ontmoeten. Er zijn verenigingen en clubs te bedenken waar je anderen ontmoet. Soms kunnen collega’s of mensen uit de buurt waar je woont een belangrijke rol spelen. Sociale activiteit en verbondenheid speelt een belangrijke rol in het ervaren van zingeving.

Regelmatig mensen ontmoeten geeft je leven inhoud en betekenis. Vooral omdat je dingen kunt delen; ervaringen, hobby’s passies interesses enz.. Van tijd tot tijd andere mensen ontmoeten kun je organiseren. Nodig eens iemand uit om te komen eten. Vraag iemand mee om ergens heen te gaan. Ga samen iets doen; hardlopen, breien, klaverjassen, schaken, koken het maakt niet uit.

De eerste stap om eenzaamheid te overwinnen is geen gemakkelijke en dat is; zoek actief het contact! Maar actief contact zoeken is wel een noodzakelijke stap als je eenzaamheid wilt oplossen.

Zoek andere mensen op is een belangrijke manier om zin en voldoening te ervaren. Ook al is het soms moeilijk andere mensen te ontmoeten. Het begint altijd bij de eerste stap; neem het initiatief. Lukt het je niet, dan kun je altijd hulp inroepen van een maatschappelijke organisatie die je daarbij kan helpen.

Groen, groen, groen

Groen is de kleur van het leven, de natuur, creativiteit en activiteit. Dagelijks in de natuur wandelen maakt mensen gelukkiger. Wanneer je in een dorp op het platteland of aan de bosrand woont is dat niet zo’n probleem. Wanneer je een huis met voor en achtertuin hebt of zelfs een tuin rondom het huis is het een kwestie van inrichten. Planten, struiken en bomen hebben een positieve invloed op je bestaan. Maar ook wanneer je niet gezegend bent met een tuin of woonplaats dichtbij natuur dan kun je er iets aan doen. Bijna alle grote steden hebben parken waar je heen kunt gaan. Dat is net zo goed een vorm van natuurbeleving. Thuis in huis of op het balkon kun je planten neerzetten. Groen is de kleur van de natuur en als zodanig is de kleur groen zingevend.

Zingeving is zin beleving

Zingeving en voldoening zijn een ervaring of beleving. Zingeving beleven is voor iedereen anders. De één vindt het zinvol om een hele zaterdag langs de kant van een meertje naar een dobber te turen. De ander vindt het heerlijk om zich uit te leven op een tennisbaan. Weer iemand anders vindt familie ontzettend belangrijk voor een gelukkig leven. Wanneer je gezegend bent met een goede invulling van jouw leven, dan heb je regelmatig de beleving van een zinvol en voldaan leven.

Wanneer je niet zoveel zin in het leven ervaart, dan betekent dit niet meteen dat je doodongelukkig bent, maar zin en voldoening zijn wel behoeften die een mens nodig heeft. Ervaar je te weinig zin en voldoening in het leven, dan is er werk aan de winkel. Zingeving en voldoening draagt bij aan levensgeluk.

Tarotkaarten en zingeving

Tarotkaarten zijn een fijn gereedschap waarmee je kunt werken aan zingeving. Tarotkaarten houden je een spiegel voor. Vaak worden tarotkaarten ingezet voor persoonlijke of spirituele groei maar tarot is ook een fijn medium voor de beleving van zin en voldoening. Krijg met tarot meer inzicht in wat echt belangrijk voor jou is. Wat zijn je onbewuste drijfveren in het leven. Tarotkaarten kunnen je zeker helpen in het zoeken naar zingeving, levensvragen en vragen naar meer voldoening in het leven. In een counseling gesprek ga ik graag met je aan de slag om daar invulling aan te geven.

Wil je werken aan zingeving met de tarot, maak dat een afspraak voor jouw tarotconsult

Deel dit artikel op social media

Schrijf je in voor de Rowanberry nieuwsbrief!

Rowanberry tarot

Eens per maand nieuws, tips & exclusieve aanbiedingen in jouw mailbox

De Rowanberry nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per maand. Geen spam, geen fratsen, Rowanberry tarot gebruikt jouw e mail adres alleen voor de maandelijkse nieuwsbrief. Verder helemaal niet!