Tarotkaarten

Een kort artikel schrijven na bovenstaande titel is bijna ondoenlijk. Er zijn boeken volgeschreven over; wat tarotkaarten wel en juist niet zijn! Toch ga ik een poging doen en probeer bondig te beschrijven wat tarotkaarten voor mij zijn.

Als je het mij vraagt zijn tarotkaarten niet magisch of mysterieus. De magie van de tarot zit vooral in het creatieve aspect van het werken met de kaarten.

De tarot werkt als een spiegel

De afbeeldingen op tarotkaarten staan vol symbolische verwijzingen. De betekenis van de afbeelding is niet lukraak gekozen. Over het spel is verdraaid goed nagedacht! Er zijn verwijzingen naar allerlei alledaagse dingen en het dagelijks leven. Maar ook de grote levensthema’s komen in de tarot worden in de tarot aan de orde gesteld. In dat opzicht is de tarot ontzettend menselijk. De tarot gaat over het leven van alledag, maar ook over belangrijke thema’s en grote levensvragen.

Het toeval en het creatief bewustzijn

Tarotkaarten leggen heeft niks mysterieus. Tarotkaarten worden tijdens een legging blind geschud. Het is puur toeval welke tarotkaarten er vervolgens verschijnen. Het toeval waarmee tarotkaarten verschijnen wekt ontzettend veel creativiteit in het bewustzijn op. De betekenissen van de kaarten, de onderlinge verbanden, de relatie van de betekenissen tot de vraag.

De combinatie van kennis van de tarot. Weten wat de symboliek betekent en het ‘toeval’ waarmee de kaarten in een legging verschijnen maakt verrassend creatieve en zinvolle interpretaties mogelijk.

OK toch een beetje magie

Nee geen tovenarij die werkt op de Hollywood manier. Ook geen bovennatuurlijke hocus pocus. Maar eerlijk is eerlijk, tarotkaarten leggen kun je niet wetenschappelijk verklaren. Wanneer je de toekomst voorspelt in een wetenschappelijke test dan kom je bedrogen uit. Eigenlijk kun je er maar één ding over zeggen: werken met tarotkaarten kun je als zinvol ervaren….of niet.

Mijn ervaring is dat werken met tarotkaarten zinvol is. Tarotkaarten geven inzicht in jezelf. Ze werken een perspectief naar de toekomst. En dat is wat anders dan een hapklare voorspelling! Tarotkaarten geven perspectief. Plotseling zie je waar het altijd mis gaat en wat je er aan kunt doen. Ineens heb je een beeld voor ogen waar je naar toe wilt met je leven. De juiste studierichting wordt duidelijk. Je loopbaan ontrolt zich voor je. Je begrijpt plots waarom het zo stroef loopt in jullie relatie.

In al die perspectieven die zich ontvouwen speel je jouw eigen rol, maak je jouw keuzes en krijg je meer inzicht en greep op je leven.

Welnu, dat vind ik best magisch.

De tarot is een spiritueel gereedschap

Voor mij is de tarot een gereedschap. Verdraaid goed gereedschap wel te verstaan! Ik gebruik tarot vooral voor inspiratie en inzicht en als motivatie om doelen te stellen en te bereiken. Dat doe ik zowel voor mijzelf als voor anderen. De tarot heeft mijn leven rijker gemaakt en dat geef ik graag door aan anderen. Ik werk graag als spiritueel counselor met tarot. De tarot vormt dan het fundament.

De tarot is verbazend zinvol als psychologisch en spiritueel gereedschap.

  • Ben je op zoek naar jezelf?
  • Ben je aan het nadenken over je loopbaan?
  • Pieker je over de juiste studiekeuze?
  • Heb je levensvragen?
  • De tarot geeft inzicht en perspectief.