Zwaarden schildknaap is intelligent, betrokken en een strijdvaardig idealist.

Zwaarden schildknaap loopt met zijn hoofd in de wolken. Niet als dromer maar als denker. Bevlogen ideeën en interesses kenmerken dit persoontje.

Vaak heeft hij of zij een aanzet nodig, want ideeën die in het hoofd blijven, daar komt niks van terecht.

De betekenis van deze tarotkaart wijst naar een intelligent persoon, wendbaar van geest en een creatief denker. Wat vertelt deze tarotkaart over jou?

Een tarotkaart van lucht en aarde

Zwaarden zijn de tarotkaarten van het element lucht. De blauwe lucht is dan ook dominant aanwezig op deze tarotkaart. Blauw staat voor helder denken en wijst in dit geval op de dosis gezond verstand die zwaarden schildknaap bezit. Naast blauw komen we vooral aarde tinten tegen op de tarotkaart. Zwaarden worden geregeerd door het element lucht maar de schildknaap als persoon wordt ook beïnvloed door het element aarde. De groen tinten staan voor de praktisch en doelgerichte eigenschappen. De rode laarzen wijzen op een vurig temperament.

Zwaarden schildknaap staat fier en heldhaftig in de open ruimte. Hij kan elk moment toeslaan met zijn zwaard. De wolken op de achtergrond geven de kaart een ietwat onstuimige indruk. Boven zwaarden ridder vliegen vogels als vertolking van de ideeën van deze schildknaap. Zwaarden ridder maakt een jonge indruk. Als persoon zal hij waarschijnlijk amper zestien jaren oud zijn.

Zwaarden schildknaap praktisch bekeken

De elementen lucht en aarde maken dat deze tarotkaart qua betekenis verwijst naar een denker, maar wel naar een praktisch denker. Hij of zij is bevlogen en rijk aan ideeën (vogels)

De schildknaap staat als persoon voor een jonger iemand. Een leerling of student. Hij is energiek helder in zijn hoofd maar heeft hier en daar ook nog wat wolken die zijn gedachten vaag en troebel kunnen maken.

In sociaal opzicht is deze schildknaap geliefd en gevreesd. Geliefd om zijn helderheid en weldenkendheid. Je kun bij deze jongeman of vrouw terecht met vragen en dan krijg je altijd een antwoordt. Maar zwaarden schildknaap van de tarot is ook gevreesd om zijn scherpe opmerkingen die als vileine spot aan kunnen voelen. Al met al is deze persoon positief, ruim van geest en met het hart op de juiste plaats.

Vaak kom je dit type mens tegen in opleidingen die te maken hebben met recht, administratie of accountancy maar ook ict / programmeren en vakken als wiskunde en natuurkunde. Vaak zijn het betrokken en ook idealistische mensen die betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties.

Zwaarden schildknaap regelt het wel!

Het type mens waar zwaarden schildknaap naar verwijst kunnen activistische types zijn. Je komt ze regelmatig tegen in de politiek, bij belangengroepen en de milieubeweging. Ze zetten zich graag in als vrijwilliger voor de goede zaak. Ze zijn betrokken bij activiteiten en allerlei organisatorische zaken. Natuurlijk lopen ze voorop als ze op de barricades moeten maar het zijn ook echte organisatoren en regelaars. Zorgen dat de belangengroep goed loopt. Ze kunnen betrokken zijn bij het opzetten van persberichten of nieuwsbrieven. Ze regelen de juridische rompslomp rondom de volgende demonstratie. Ze nemen het voortouw voor een ledenavond of wervingscampagne.

De schaduwzijde van zwaarden schildknaap

Wanneer zwaarden schildknaap zijn talenten niet kwijt kan of uit balans is veranderd de betekenis van deze tarotkaart. De betekenis kan dan wijzen naar een halsstarrig en koppig iemand. Niet voor rede vatbaar. Iemand met een knorrig en lastig karakter. Een regelneef die niet van ophouden weet.

Kort maar krachtig

Intelligent, denker, idealist, activistisch van karakter

Deel dit artikel op social media