Zwaarden koningin van de Raider Waite Smith tarot.

Zwaarden koningin van de tarot wijst op een scherpzinnige intellectuele persoonlijkheid. Ze oogt streng en lijkt autoriteit te hebben. Vaak wijst de tarotkaart naar een vrouw en soms wijst de tarotkaart op een man met de kenmerkende eigenschappen van zwaarden koningin.

De betekenis van zwaarden koning van de tarot wijst op een emotioneel denker. Iemand die zijn of haar gedachten zorgvuldig weegt en naast het verstand ook gevoel een plaats geeft. Een wijs mens.

Indrukken bij zwaarden koningin

Zwaarden koningin van de tarot zit op een stenen troon. Het tweesnijdend zwaard houdt zij rechts vast, de zijde van het rationele en logisch denken. Vogels in de lucht zijn van oudsher een symbool voor wijsheid. Het lijkt wel alsof zwaarden koningin recht spreekt of een oordeel velt. Ze heeft de houding van iemand die toespreekt of een rede houdt.

De kleur die op deze tarotkaart overheerst is blauw. De betekenis van blauw is helderheid. Maar blauw is ook de kleur van water ofwel de emotie. Bij zwaarden koningin komt de betekenis van de elementen lucht (verstand en denken) en water (emotie en gevoel) samen. De grijze wolken stellen zorgen en beslommeringen voor. Zij stijgt daar letterlijk bovenuit. De vogel in de lucht wijst op wijsheid en vrijheid van denken.

Praktische betekenis van zwaarden koningin van de tarot

Streng maar rechtvaardig is de kern van zwaarden koning en zo ook van zwaarden koningin. Maar meer dan bij zwaarden koning laat de koningin zich leiden door gevoel. Waar zwaarden koning kriegel wordt van mensen die op hun gevoel varen, daar vallen het samenwerken van gevoel en verstand bij zwaarden koningin samen.

De beroepen waar je het zwaarden koningin type veel tegenkomt zijn adviserende functies. Onderwijs, zorg en geestelijke zorg, hulpverlening maar ook creatievere beroepen zoals schrijven.

In de privé sfeer is zwaarden koningin iemand die bekend staat als wijs en betrokken. Zwaarden koningin is de persoon waar je naar toe gaat als je advies, goede raad of hulp wilt.

De betekenis van zwaarden koningin is niet typisch maar archetypisch en overdrachtelijk vrouwelijk. De eigenschappen kunnen zowel naar mannen als vrouwen verwijzen.

De leerschool van het leven

Het valt veel mensen bij een eerste indruk op dat zwaarden koningin een ongelukkige uitstraling heeft. Ze lijkt een lijdende koningin. Op deze manier is zwaarden koningin de schutspatroon voor mensen die door de butsen en deuken van het leven wijs zijn geworden. De koningin staat op deze manier voor de harde lessen van het leven! Dit is geen koningin die met een gouden lepel in haar mond geboren is.

Zwaarden koningin heeft ook de donkere kanten van het leven gezien. Maar het leven heeft deze koningin niet verteerd. Wanneer deze koningin niet is vervallen tot wrok en rancune en geen slachtofferrol heeft aangenomen, dan is zij van grote betekenis voor haar omgeving. De betekenis van zwaarden koningin gaat dan over haar ervaringen van vallen en opstaan waardoor zij een voorbeeld voor anderen is.

Haar omgaan met aangedaan leed. Haar reactie op minder fortuinlijke omstandigheden in het leven. Het dragen van haar lot. Zwaarden koningin heeft veel meegemaakt en veel te vertellen. Ze kan levenslessen aandragen en iemand behoeden om te struikelen over het levenslot. Ze gunt het een ander wijs te worden en van raad te voorzien.

Schaduwzijde van zwaarden koningin

Wanneer de energie van het element lucht of water blokkeert of vertroebeld, hoedt je, want zwaarden koningin kan een boosaardige furie zijn. Vol van rancune en wraakzucht. Ook kan ze emotioneel labiel over komen omdat gevoel en verstand niet in evenwicht zijn. Ze kan hardvochtig zijn en tiranniek of juist een slachtofferrol aannemen. De betekenis van een negatieve zwaarden koning wijst vaak op onverwerkt verdriet. Het leven heeft haar gepijnigd en ze heeft het niet kunnen verdragen, nog kunnen verwerken.

Zwaarden koningin kort door de bocht

Streng maar rechtvaardig, intellectueel, zorgzaam, verstand voorop.

Deel dit artikel op social media