Tarotkaart het oordeel

Op de twintigste tarotkaart van de grote arcana “het oordeel” zien we een engel afgebeeld die op een bazuin blaast. In het water drijven open vragen en staat op uit zijn graf. Het tafereel is duidelijk ontleend aan het Bijbelboek openbaringen uit het nieuwe testament. Maar wat betekent deze afbeelding als tarotkaart voor jou?

De eerste aanblik van de tarotkaart

De eerste indruk bij deze tarotkaart doet iedereen die iets van het christendom af weet meteen denken aan het laatste oordeel uit het Bijbelboek openbaringen. In dit Bijbelboek wordt goed en kwaad op een rigoureuze manier beoordeeld. Kort door de bocht komt het hier op neer; goede en kwade mensen worden van elkaar gescheiden. De goeden komen in de hemel en voor de kwaden licht eeuwige verdoemenis in het verschiet. Het Bijbelboek openbaringen schetst een afschrikwekkend beeld. Toch zien we op de tarotkaart het oordeel een heel hoopvolle afbeelding. Door het neutrale grijs, de vermenging van zwart en wit lijkt het alsof de mensen die uit de graven opstaan neutraal zijn. Ze heffen hun armen op en lijken te hebben uitgekeken naar dit moment.

Praktische betekenis van tarotkaart het oordeel

Het woord oordeel heeft in de westerse cultuur een negatieve betekenis gekregen. Zeker wanneer het over het oordelen van mensen gaat. Oordelen staat maar al te vaak gelijk aan veroordelen. Het woord oordeel lijkt daarmee negatief. Zoals het oordeel dat een leraar op een toets geeft, door met een rode pen een streep door de foute antwoorden te zetten. Een leraar kan een toets namelijk ook beoordelen door met een groene pen een krul bij de goede antwoorden te zetten! Sommigen onder hen doen dat gelukkig ook. Dan krijgt een beoordeling een heel andere betekenis. Een rode streep voelt als een veroordeling van fouten met een groene markering krul komt er perspectief en groei in de beoordeling.

Het oordeel op de tarotkaart lijkt qua betekenis helemaal niet negatief. De betekenis van de tarotkaart het oordeel kan worden gezien als een moment van bezinning. Geen moment van veroordeling maar als een moment van beoordeling. Het is een moment van stil staan en overwegen. Tot waar je gekomen bent. Wat heb je allemaal gedaan? Hoe heb je iedereen behandeld? Wat zijn de resultaten van je werk? Welk cijfer geef je jou leven?

Welke conclusies je vervolgens trekt, dat is heel persoonlijk. Waar de één een gat in de lucht springt om wat hij of zij heeft bereikt, daar is de ander teleurgesteld omdat het allemaal niet zo wilde vlotten. Waar de één liefdevol en met respect naar anderen heeft omgekeken, daar is de ander van tijd tot tijd een hork geweest en misschien zelfs gemeen.

Het oordeel is in de betekenis van de tarot vooral een leermoment. Een moment om stil te staan en even te kijken hoe je het er vanaf hebt gebracht. Hoe heb je het gedaan en vooral; hoe ga je verder?

De tarotkaart van het evaluatiemoment

Het oordeel van de tarot hoef je niet altijd te interpreteren als een tarotkaart voor een eindoordeel. Het oordeel wijst vooral op een evaluatiemoment! Dat de tarotkaart ook wel bekend staat als het laatste oordeel doet daar niet aan af. Ieder oordeel is tenslotte een laatste oordeel over iets. Morgen vel je er tenslotte toch weer een nieuw en ander oordeel over. Daarna moet je hoe dan ook verder; op naar het volgende oordeel moment. Ieder evaluatiemoment is op die manier een laatste oordeel. Het is beoordelen hoe het tot dan toe is gegaan. voor opleiding, werk, loopbaan en carrière is de betekenis van deze tarotkaart dus een belangrijke. Maar ook in relaties of persoonlijke projecten. Het kan een bezinningsmoment zijn voor projecten maar ook een bezinning over je loopbaan tot dat toe. Let in een tarotlegging over werk, maar zeker ook over school en studie en ook relaties, goed op.

Bij de interpretatie van het oordeel hangt de betekenis van deze tarotkaart samen met het moment waar de kaart in een tarotlegging valt. Kijk dus of of deze valt op een positie in het verleden, heden of toekomst.

De keerzijde van deze tarotkaart

Wanneer het oordeel zich beperkt tot veroordeling dan beperken we het leermoment. Dan wordt het oordeel al snel een verwijt wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Dat je niet goed genoeg bent. Dan wordt het oordeel een bevestiging van je falen. Het kan ook betekenen dat je te streng voor jezelf bent en teveel van jezelf vraagt. Dat is een recept voor mislukking. Daarbij moet deze tarotkaart niet als fatalistisch worden gezien. Ook als de kaart een negatieve betekenis heeft dan is het oordeel vooral een advies om even stil te staan, om te evalueren. Denk na, wat heb je tot nu toe gedaan of bereikt. Wat en waar is het mis gegaan? Waarom is dat gebeurd? En last but not least: hoe ga je nu verder?

Deel dit artikel op social media