Neem eens een kijkke in de toekomst.

Met tarotkaarten kun je een kijkje in de toekomst nemen ofwel; de toekomst voorspellen.

Tegenwoordig worden tarotkaarten vaak gebruikt om te coachen en counselen. Daarmee raakt het voorspellen met tarotkaarten vaak op de achtergrond. Volgens sommigen is de tarot zelfs niet eens bedoeld om toekomstvoorspellingen te doen. Niks is echter minder waar. De tarot is namelijk een perfect gereedschap om een kijkje in de toekomst te nemen en ik leg graag uit waarom.

De wereld als horloge

In vroeger tijden was iedereen er van overtuigd dat het leven was voorbestemd. Dat was de tijd dat; als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje kunt worden. Bij de oude Germanen werd bij de geboorte je lot voorspeld. Een toekomst waar je niet aan kon ontkomen. Deze vorm van voorspellen van “het lot” is later onder invloed van het christendom in ongebruik geraakt. Het christendom voorspelde niet maar hield het op god zijn voorzienigheid. Die voorzienigheid was trouwens net zo onwrikbaar als het noodlot. God bestuurde jouw leven en daar was geen ontkomen aan. Maar er was een duidelijk verschil. Omdat men vond dat Gods voorzienigheid de mens te boven gaat, was het niet aan de mens om zijn lot te kennen. Het lot dat moest je gewoon aanvaarden. Voorspellingen doen werd al snel tot duivelskunst bestempeld.

Tijdens de late middeleeuwen en de vroege verlichting vond men het interessant om god als een soort marionettenspelen of horlogemaker te beschouwen. Het leven is volgens de zienswijze nog steeds onwrikbaar voorbestemd. God heeft de wereld geschapen en voltrekt gedurende de geschiedenis zijn plan. Dat zal zo zijn tot het einde der tijden. De mens heeft alleen tot taak om daar gehoorzaam in te schikken.
Op schilderijen uit deze periode is te zien dat god wordt afgebeeld als poppenspeler of horlogemaker. God bestuurd het leven en de tijd. Het wereldbeeld was gedetermineerd ofwel: alles was voorbestemd.

Hoewel de kerk het verbood is het voorspellen van de toekomst al sinds mensenheugenis een onuitroeibare kunde. Ook tijdens de middeleeuwen en daarna had je mensen die op allerlei manieren voorspellingen deden. De toekomst voorspellen was in die tijd nog steeds het voorzeggen van het lot of noodlot. Een toekomst waar je niet aan ontkomt.

Voorspelkunst is oud en onuitroeibaar! Dat is zij tot vandaag; maar waarzeggen of voorspellen is niet meer zo onwrikbaar als het was. Waarzeggen is tegenwoordig geen voorspellen van een “lot” of “noodlot” meer. Tegenwoordig is de toekomst voorspellen vooral een perspectief schetsen.

Voorspellen voorbij het lot

Het is op zijn minst opmerkelijk dat de westerse cultuur het gedetermineerde wereldbeeld zo lang heeft vastgehouden. Tot ver in de renaissance was dit idee nog wijd verspreid. In sommige kringen kijkt men zelfs vandaag de dag nog steeds zo tegen het leven en de tijd aan. Het heeft klaarblijkelijk lang moeten duren, voordat de westerse mens door kreeg, dat hij af en toe ook wel te kiezen heeft in het leven. Toch is het beeld van god als poppenspeler of horlogemaker vandaag de dag voor de meesten van ons historische curiosa.

De lotsbestemming voorspellen bij pasgeboren kinderen doen we niet meer, gelukkig maar! Veel mensen geloven helemaal niet meer dat er een noodlot of een goddelijk plan is waar je niet aan ontkomt. Kortom: aan het noodlot wordt vandaag de dag in het westen weinig meer geloofd.

Het noodlot staat op gespannen voet met de moderne keuzevrijheid. Met het idee van de vrije wil hebben wij het noodlot van ons afgeschud. Zelf keuzes maken en zelf verantwoordelijkheid dragen, dat is de moderne maat. In de moderne wereld van vandaag is geen plaats meer voor een noodlot; tenminste niet als voorspelling. Immers; wanneer jou het noodlot wordt voorspeld, dan ben je voorbereid. Dan neem je als verstandig mens je voorzorgsmaatregelen. Dan wordt het noodlot afgewend. De toekomst voorspellen is dus niet zo onwrikbaar als het ooit was. De toekomst is eerder beweeglijk. Geen noodlot maar een perspectief.

De toekomst is dus niet in graniet geschreven. Dat geld ook voor toekomstvoorspellingen. De toekomst voorspellen is een kunst zo oud als de mens zelf, maar dat betekent niet dat deze kunst door de eeuwen heen hetzelfde is gebleven. Tegenwoordig kijken we niet meer naar de toekomst als onontkoombaar lot. De toekomst is tegenwoordig iets dat je min of meer kunt plannen. Je bent er zelf bij. Een blik vooruit werpen naar de toekomst is daarmee iets waar je invloed op hebt. Op de toekomst anticiperen zogezegd. Maar hoe doe je dat? En wat kun je het beste gaan doen? Waar en op welke manier bereid je je voor? Dat is het moment dat de tarot in beeld komt.

Je kunt de toekomst beïnvloeden

Geen enkel mens is groter dan zijn of haar omstandigheid. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Dat betekent echter niet dat we niks aan onze omstandigheid kunnen doen. Je kunt je omstandigheden wijzigen. Hoe je dat doet? Soms lijkt dat verdraaid makkelijk. Maar vaak heb je ook geen idee? En als je geen idee hebt, dan is het handig dat er een perspectief wordt geschetst en een stip aan de horizon wordt gezet. De tarot is daarbij een ontzettend goed gereedschap. Een middel om inzicht te krijgen. Dan voorspel je geen onwrikbare toekomst of noodlot. Dan werp je een blik vooruit naar de toekomst. Dan onderzoek je op welke manier je daar het beste naar toe kunt werken. Dan schets je een perspectief.

Toekomst voorspellen met tarotkaarten

Tarotkaarten geven je vooral inzicht en perspectief. Je krijgt inzicht in het verleden. Het hoe en waarom van de dingen zoals ze zijn. Tarot geeft je daarbij ook ook inzicht in processen die je niet op het eerste gezicht weet. Wat speelt er of wat speelde er onbewust! Wat is er in het verleden toegedekt maar speelt wel een rol? Op die manier geven tarotkaarten inzicht in het heden. Op vragen die je vooral nu hebt. Vragen waarom sommige zaken zijn zoals ze zijn.

Tarotkaarten werpen ook een perspectief naar voren. Tarotkaarten schetsen een verhaal aan de horizon. Of dat verhaal uit komt? Daar speel je zelf ook een rol in. Tijdens een tarotlegging zijn we in gesprek over de symboliek van de kaarten en het verhaal dat de tarotkaarten vertellen. De antwoorden die tarotkaarten geven. Wat ligt er op je te wachten en hoe ga je daar mee om?

Tarotkaarten lenen zich perfect voor zogenaamde “hoe” en “op welke manier” vragen. Hoe kan ik het beste …….. aanpakken? Op welke manier voorkom ik……? Wat kan ik ondernemen om…..? De raad die dan volgt is de stof tot nadenken. Dat is beslist geen toekomst in steen gegrift; maar wel degelijk een toekomstvoorspelling; een voorspelling waarin jij de hoofdrol speelt.

Zelf voorspellingen doen

Je kunt prima tarotkaarten leggen voor jezelf. Maar of je dat altijd moet doen? Vaak is het beter tarotkaarten te laten leggen. Wanneer je zelf tarotkaarten legt is er altijd de verleiding om de uitleg te interpreteren zoals je dat zelf graag wilt. Wanneer iemand anders de kaarten interpreteert voorkom je dat.

Kort door de bocht

De tarot is zeker en vast een goed gereedschap om de toekomst te voorspellen. Het gaat hierbij vooral om het werpen van een blik in de toekomst; een perspectief! Jouw eigen vrijheid staat bij voorspellingen niet onder druk. Iedereen is vrij om te doen en te laten. Je bent vrij om te gaan en te staan. Maar als je een idee hebt wat je te wachten staat, dan is dat is verdraaid handig. Op die manier is tarot een verdraaid goed gereedschap om meer inzicht, inspiratie en perspectief voor de toekomst te krijgen.

Nieuwsgierig geworden; boek een tarot consult of maak een afspraak voor tarot op locatie:

Deel dit artikel op social media