Veel mensen leggen tarotkaarten voor zichzelf. Een leuke en spannende manier om inzicht te krijgen in het leven van alledag. Antwoorden op kleine maar ook grote zaken.

Maar tarotkaarten leggen is meer dan dat. De tarot is niet zomaar een pakket kaarten met betekenissen. Tarotkaarten leggen is ontzettend leuk als liefhebberij maar werken met tarot is ook een verdraaid boeiend vak, een professie!

De tarot in het centrum van mystieke studie

Ooit was tarot gewoon een spel om te spelen. De geschiedenis hiervan gaat terug tot in de middeleeuwen en is vooral gehuld in raadselen en mysterie. Wie de tarot heeft bedacht? Hoe het spel zich heeft ontwikkeld? Wat de oorspronkelijke toepassing van de kaarten was? Eigenlijk is de oorsprong van de tarot één groot raadsel.

Tijdens de middeleeuwen werden op verschillende plaatsen in Europa kaartspellen gespeeld maar de tarot (Tarochi) speelde men vooral in Italië. In die tijd werd het spel vooral gebruikt als vermaakt en om te gokken. De spelers hebben waarschijnlijk geen flauw benul gehad van latere occulte toepassingen van het spel dat ze gebruikten. Pas na de middeleeuwen komt het gebruik van de tarot voor mystieke zaken weer op. Waarzeggerij en tarotkaarten leggen zoals we vandaag de dag ook doen wordt pas op in de zeventiende eeuw echt populair.

De Franse Occultist Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant) die leefde van 1810 tot 1875 doorzag de complexiteit van de tarot. De tarot is meer dan een set kaarten met betekenissen. Eliphas Levi legde de tarot op verschillende mystieke systemen zoals de qabalah, alchemie, astrologie en numerologie. Dit maakt de tarot veel meer dan een orakel voor waarzeggerij. Voor Eliphas Levi was de tarot het centrum van het westers occultisme.

Alchemie, qabalah, astrologie nummerologie

Tarotkaarten zijn kaarten vol symboliek. De betekenis kun je deels uit de afbeelding halen maar er is veel meer dan dat. Het leren van kernwoorden en het interpreteren van afbeeldingen is een begin. Daarna vraagt het werken met tarotkaarten om verdieping.

Veel Occulte en esoterische wijsheid vind zijn oorsprong in de Hermetische filosofie. Dit is een wijsgerige leer die vooral werd beoefent in het oude Griekenland en de mediterrane wereld. Hermetische filosofie is een mengeling van Hellenistische, Joodse, gnostische en Egyptische leerstellingen. Veel esoterie van vandaag is terug te voeren op deze Hermetische leer en direct verbonden met tarotkaarten leggen.

De Ideeën van hermetische filosofie vind je terug in qabalah, alchemie astrologie en numerologie en zo ook tarot. Volgens Eliphas Levi was de tarot zelfs het centrum van deze kundes. De tarot correspondeert soepel met Astrologie, qabalah en numerologie. Deze correspondenties maken dat je de tarot veelzijdig kunt gebruiken. Het betekent ook ook dat kennis van alchemie, astrologie, qabalah en numerologie je kennis van tarot verdiept.

Tarot begrijpen betekent dat je verder moet gaan dan het leren van de betekenissen van de tarotkaarten. Je hoeft geen qabalalist of astroloog te worden maar basiskennis van deze zaken maakt je begrip van tarot wel groter. Bovendien maakt deze verdieping het leggen van en werken met tarotkaarten tot een boeiend vak.

Intuïtief tarotkaarten leggen

Veel tarotcoaches en counselors roemen de intuïtie als belangrijkste bron om tarot te interpreteren. Hier kan ik mij bij aansluiten, maar wel met een kanttekening. In de oude mysteriescholen was intuïtief weten belangrijk maar pas na vele jaren van studie. Eerst kennis opdoen. Eerst weten waarover je spreekt. Werken met intuïtie vergt namelijk grondige kennis van zaken. Een pak tarotkaarten kopen en meteen intuïtief tarotkaarten gaan leggen is niet aan te bevelen. Ga nooit aan het werk zonder eerst de nodige studie te doen!

Socrates

Veel ideeën over innerlijk weten en ook intuïtief werken vinden hun oorsprong bij de filosoof Socrates. Volgens Socrates kun je antwoorden op wijsgerige vragen weten omdat de kennis er van al in je zit. Je hoeft slechts te putten uit dat wat je eigenlijk al weet. Je hebt volgens Socrates dus een innerlijke bron van wijsheid. Maar bij deze bron moeten we ook een kanttekening plaatsen. Socrates zelf zei ook niets te weten! Misschien dat het dan toch wel handig is om te studeren!

Het enige wat ik zeker weet is dat ik niks weet”
Socrates

Het tarotvak

Werken met tarotkaarten en tarotkaarten leggen is een vak. Dat betekent dat de uitoefening van het tarotvak begint met vakkennis. Dat is kennis van de tarot. Het tarotkaarten leggen maar ook andere toepassingen van tarot en van omringende vakgebieden zoals alchemie, astrologie, qabalah en numerologie. Daarmee heb je een eerste stap gezet in het praktisch werken met tarotkaarten.

Meestal is het vakgebied van de tarotcoach en counselor een beroep van adviseren, waarzeggen, begeleiden, coachen, counselen of een vergelijkbaar gebied. Wanneer je tarotkaarten gaat leggen in de professionele praktijk heb je dus meer nodig dan alleen tarot en esoterische kennis. Kennis van mensen, omgaan met vragen en begeleiding. Iets van psychologie is ook verdraaid handig. Begrip van zingeving en spiritualiteit. Het is een beetje afhankelijk wat je met de tarot in de praktijk doet.

Toch noemen we het vak dat we met tarotkaarten leggen uitvoeren tarotist, tarotcoach, tarotkundige of waarzegger. Tijdens consulten staat de tarot immers in het middelpunt. De tarot is daarmee niet alleen het centrum van esoterische studie. De tarot is ook het middelpunt waar counseling, coaching, begeleiding, advies en wat je meer doet omheen draait.

Tarotkaarten leggen en werken met tarot is niet iets dat je er even bij doet!

Deel dit artikel op social media