Tarot spreekt tot de verbeelding. Goede tarotlezers kunnen je prachtige inzichten geven in jezelf. Ze kunnen het verleden betekenis geven en het nu verklaren. En jazeker de tarot kan ook een perspectief van de toekomst schetsen. Tarot wekt nieuwsgierigheid.

Van tijd tot tijd heb je vragen over het leven of ben je nieuwsgierig hoe iets af kan lopen. Dan verlang je er al snel naar om een glimp van het onbekende op te vangen. Je trekt daarom voor jezelf eens een tarotkaart en gaat op zoek naar de betekenis van die kaart. En dan ontdek je het, dit is toch onzin!

Dat spreekt elkaar tegen

Boeken en internet zijn een bron van kennis als het over tarot gaat. Als je nieuwsgierig bent naar tarot en een een tarotkaart trekt, dan ga je op zoek naar de betekenis van de tarotkaart. Google is gewillig en helpt je met één of enkele zoekwoorden aan een stortvloed van antwoorden over de betekenis van de door jou getrokken kaart. Je komt er dan al snel achter, dat de betekenissen op verschillende websites, soms met elkaar kloppen maar ook vaak niet. Ook lijken sommige tarotkaarten best veel verschillende betekenissen te hebben. Welke is dan op jou van toepassing?

Teleurgesteld ruim je je tarot deck op om het te laten verstoffen in de kast. Het is allemaal onzin die elkaar tegenspreekt. Geen touw aan vast te knopen. Tarot zal wel onzin, oplichterij en kwakzalverij zijn.

Goedkope waarzeggerij met tarot

Jammer maar helaas. Tarot en ook astrologie wordt te vaak gebruikt voor goedkope waarzeggerij. Alsof tarotkaarten instant antwoorden geven op al je vragen. Met grote zekerheid stellen sommigen met de tarot de toekomst wel erg concreet te kunnen voorspellen.

Tarotkaarten zijn niet magisch van zichzelf. Tarotkaarten worden ook niet aangestuurd door hogere goddelijke of kosmische krachten. Je kunt met tarot niet voorspellen of je morgen de loterij wint. Tarot is geen surrogaat voor het leven en geen instant spelletje voor succes. Maar wat is tarot dan wel?

Het leven verbeeld in een spel van 78 tarotkaarten

De tarot bestaat uit slechts 78 kaarten met symbolische afbeeldingen. En toch is de tarot een spel dat het hele leven omvat. Dat komt vooral omdat tarot werkt op het onderbewuste en creatieve bewustzijn. Onderbewust weten we veel dingen die we bewust niet weten. Soms borrelt er iets op wat zich uit als voorgevoel of gevoel van onbestendigheid. Soms hebben we een rusteloos, onzeker of angstig gevoel, zonder te weten waarom. Soms ben je in gesprek met iemand en zeg je plotseling beide precies hetzelfde. op die momenten spelen onbewuste processen een rol.

Tarot is vooral een symbolisch spel. Je kunt tarotkaarten dan ook als een soort betekenisrijke pictogrammen van het leven zien. Wanneer je jezelf verdiept in de werking en betekenis van symboliek. Wanneer je veel oefent en traint met tarot! Dan lukt het om die onbewuste kennis naar boven te halen en op een creatieve manier tot zinvolle informatie te verwerken.

De tarot is niet wijzer, magischer of meer bijzonder dan degene die de tarotkaarten tijdens een legging leest. Dat is nu juist dat de magie van tarot; het innerlijk als de bron alle kennis. De tarot als spiegel van de ziel.

Geen wetenschap maar wijsheid

Tarot wordt vaak een occulte wetenschap genoemd. Daarmee is de tarot niet wetenschappelijk in academische zin. Het werken met tarotkaarten past tenminste niet in wetenschap zoals die vandaag de dag wordt onderwezen aan universiteiten. Ooit werden vakken als alchemie en astrologie aan universiteiten onderwezen, maar dat is al heel lang niet meer zo. Maar daarmee hoef je tarot niet meteen in het vakje onzin te plaatsen. Een occulte wetenschap is kun je meer zien als een wijsheidsleer dan als een wetenschap. Het weten van tarot ligt in wijsheid.

De ogenschijnlijk toevallige manier waarop tarotkaarten in een tarotlegging verschijnen is voor geen enkele wetenschapper zinvol te onderzoeken en verklaren. De betekenissen en interpretatie van een tarotlegging zijn onmogelijk in wetenschappelijke tests te staven. En toch wijst werken met tarot uit dat tarot zinvol is. Zinvol voor degene voor wie de tarotkaarten worden gelegd.

In de negentiende eeuw waren occultisten aan het werk met tarot en astrologie en wilden vooral wetenschappelijke methodiek toepassen. Occultisten zoals Eliphas Levi (1810 – 1875) wilden met tarot, astrologie, qabalah enz… werken zoals je ook in de wetenschap werkt. Occultisme, spiritualiteit, wijsheid en wetenschap waren in de oudheid veel directer met elkaar verweven.

De wetenschap en natuurkunde zoals die zich tijdens de verlichting ontwikkelt past echter niet bij het occulte weten. Maar nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap kunnen misschien een licht werpen op occulte kunde. Vooral in de kwantumfysica zijn uitspraken meer gestoeld op waarschijnlijkheid dan op zekerheid. Ons denkbeeld van onder andere materie en de ons omliggende werkelijkheid verschuift. In zekere zin zie je dat natuurkunde zich wat meer naar het terrein van de mystiek begeeft. Wie het weet mag het zeggen: zal wetenschap, mystiek en occultisme in de toekomst weer directer met elkaar verweven zijn?

Werken met tarot is net zoals het leven zelf, voortdurend aan verandering onderhevig. Werken met tarot is op het moment van dit schrijven geen wetenschap maar een kunde. Je kunt met tarot leren werken. Je kunt van alles over de symboliek, historie en werkwijze weten. Dat kun je ook op een wetenschappelijke wijze doen. Maar de magie van tarot is dat de ervaren beoefenaar er informatie uit haalt die zinvol en betekenisvol is voor het leven. Dat is vooralsnog geen wetenschap maar wijsheid.

Deel dit artikel op social media