Tarotkaart de wereld van de Rider Waite Smith tarot.

Tarotkaart de wereld toont ons de voltooiing van grote reis door het leven. De levensreis verbeeld in alle tarotkaarten van de grote arcana komt hier ten einde. De wereld toont ons het begrip van het geheim van het leven. Het leven is echt geleefd. De betekenis van tarotkaart “de wereld” gaat over de succesvol voltooide levensreis.

De kleuren van Tarotkaart de wereld

Bij een eerste interpretatie van een tarotkaart kunnen de kleuren een goede indruk geven van de betekenis van de tarotkaart. Kleuren geven bij uitstek het gevoel, de sfeer en algemene eerste indruk weer.

De kleur blauw is absoluut dominant op deze tarotkaart. Blauw is de kleur van de zuiverheid en sereniteit, maar ook de kleur van genezing en kracht.
De godin Isis en de Heilige Maria worden afgebeeld met een blauwe mantel. Het groen van de lauwerkrans wijst op genezing en vruchtbaarheid. De geel en rood tinten van de afbeeldingen in de hoeken wijzen naar creativiteit en enthousiasme.

Indrukken bij tarotkaart de wereld

De laatste tarotkaart van de tarotreeks van de grote arcana beeldt het volle bewustzijn uit. De wereld staat voor voltooiing. Ieder leven vraagt uiteindelijk om voltooiing en afronding. De blauwe kleur die zo overheersend aanwezig is bepaald voor een groot deel de sfeer op deze tarotkaart. Helder, zuiver en positief.

Tarotkaart de wereld toont ons een naakte danseres die de dans van het leven danst. Rondom haar is een lauwerkrans. De afbeeldingen op de hoeken van tarotkaart: de mens, de arend, de stier en de leeuw, zijn geïnspireerd op de visioenen uit het Bijbelboek Ezechiël en Openbaringen. De mens wijst ook op het sterrenbeeld waterman. De adelaar is een verwijzing naar het sterrenbeeld schorpioen. De stier en de leeuw verwijzen naar de gelijknamige sterrenbeelden.

De Kleur Blauw

Blauw is zoals gezegd de kleur van de kleding van de heilige Maria en van de godin Isis. Vandaag de dag wordt de kleur blauw “stereotyperend” geassocieerd met jongens. De kleur roze is tegenwoordig “stereotyperend” voor meisjes. Deze stereotypering is nu ouderwets aan het worden maar was vroeger best belangrijk. In de oudheid was de typering van roze en blauw namelijk precies andersom en dat was niet zonder reden. Roze was ooit de kleur die werd geassocieerd met jongens en blauw met meisjes. Hierin is de betekenis van de blauwe kleur van de Kleding bij Maria en Isis belangrijk. Omdat de kindersterfte onder jongens vroeger veel hoger lag dan bij meisjes, is onder invloed van het christendom, deze kleur associatie omgedraaid. De jongens hadden (zo was de redenering) Maria harder nodig dan de meisjes en om die reden werd blauw de kleur voor jongens en roze de kleur voor meisjes.

Praktische betekenis van tarotkaart de wereld

De wereld is de laatste tarotkaart in de reeks van de grote arcana. De wereld verbeeld de voltooiing van de levensweg. De levensreis die begin met de dwaas is tot voleinding gekomen. Vanuit de filosofie van Aristoteles is dit het voltooide en het goede leven. De tarotkaart betekent in een tarotlegging een gelukkige en betekenisvolle afloop of voltooiing. De betekenis van tarotkaart de wereld kun je interpreteren in relatie tot de andere tarotkaarten in een tarotlegging. Het is goed om tijdens een tarotlegging de kaart te duiden in relatie tot andere tarotkaarten.
In relatie tot zwaarden heeft deze tarotkaart een intellectuele duiding en kan ze wijzen op zaken waarbij denken en cognitieve arbeid een rol spelen. Wanneer de betekenis van de wereld in relatie tot staven wordt geduid dan zal ons innerlijke vuur en de projecten en dingen die we ondernemen en doen een rol spelen. Bij bekers is er een correlatie van tarotkaart de wereld met onze emoties en de gevoelswereld. Wanneer pentagrammen de betekenis in een tarotlegging met de wereld verschijnen dan zal de interpretatie vaak in verband staan met huiselijke zaken, gezin en soms ook werk.

De wereld is een positieve tarotkaart. Uiteindelijk zal ieder project een afronding kennen, elke studie een examen, ieder leven een voltooiing. Elk werk heeft zijn eigen voldoening en ieder huishouden zijn moet het eigen geluk vinden. Tarotkaart de wereld stelt dit alles onder een gelukkig gesternte.

De Schaduwzijde van tarotkaart de wereld

Waar tarotkaart de wereld in positieve zin duidt op succes, geluk en voltooiing daar duidt de schaduwkant van de wereld op tegenslag en moeite. De dingen des levens kunnen zwaar vallen. Iedere baan kan zijn glans verliezen. Ieder huis draagt zijn kruis. Elke studie kent momenten van tegenslag.

Wanneer de schaduwzijde van tarotkaart de wereld naar voren treedt, dan wordt het tijd om levensvragen te stellen: waar ben ik mijn leven mee bezig? Wat is de prijs die ik betaal voor alles wat ik doe? Als deze vragen een antwoordt hebben, dan kunnen er nieuwe perspectieven worden getrokken. Dan kan er gewerkt worden aan acceptatie van het lot, of het uitkijken naar een nieuwe toekomst.

Kort en bondig

Voltooiing, vervulling en een succesvolle afronding.

Deel dit artikel op social media