Bekers koning van de Rider Waite Smith tarot

Bekers, bokalen of kelken koning is een emotioneel mens. Iemand die leeft vanuit gevoel en intuïtie. Het hart regeert over het hoofd bij deze persoon. Bekers koning van de tarot staat ook voor emotionele volwassenheid.

In het dagelijks leven, thuis en op het werk, staat bekers koning bekend als een betrokken mens met een warme persoonlijkheid. De koning vertegenwoordigd leiderschap en de maatschappij.

De denker en de dromer

De koning op deze tarotkaart is solide gezeten op zijn troon. Hij houdt zijn beker rechts vast ofwel in zijn actief bewuste hand. Er zijn verschillende watertekens op de tarotkaart te zien. De woelige golven, de vissen en natuurlijk de beker zelf.

Wat opvalt is dat de koning zelf niet in contact staat met het water. Zijn troon lijkt op een drijvend blok te staan omringd door water. Dit is opvallend, je zou denken dat de troon die duidelijk van steen is, letterlijk zou zinken als een baksteen. Toch staat de troon solide en lijkt de koning zich bepaald geen zorgen te maken dat hij nat wordt.

Bekers koning kijkt vooruit, hij lijkt in geen enkel opzicht aandacht te hebben voor de beker in zijn hand. Hij maakt een nadenkende en ietwat dromerige indruk. Wanneer je naast bekers koning op de bank zou zitten zou hij opschrikken wanneer je tegen hem begint te spreken. Hij lijkt met zijn gedachten ver weg.

Bekers koning staat voor gevoel en emotie

Bekers staan in de tarot voor het element water, de gevoelswereld. Bekers koning staat voor onze emotionele betrokkenheid op eigenlijk alles; mensen, werk, gezin, hobby en verenigingsleven. Bekers koning is een mensenmens. Bekers koning staat voor de liefde voor een beroep, de passie voor de club, de genegenheid voor ons gezin en onze familie, vrienden en collega’s.

In een tarotlegging wijst de betekenis van bekers koning op een persoon met warme karaktertrekken, een emotioneel volwassen mens. In de familiekring is het iemand die bekend kan staan als begripvol en luisterend naar anderen. Op een (familie)feest is bekers koning degene die vraagt hoe het met jou gaat, in plaats van het over zichzelf te hebben.

Bekers koning types zijn vaak goede leraren en begeleiders. Ze voelen zich goed thuis in werk als leraar, maatschappelijk werker, dienstverlener en zorgmedewerker. Maar ook een vak als pastor, dominee, spiritueel werker, tarotcoach of astroloog past goed bij de koning van bekers. Deze beperkte reeks voorbeelden doet bekers koning geen recht. Je komt dit type mens op veel plaatsen tegen, van de kapster / kapper die de levensverhalen van zijn of haar klanten begrijpt tot de timmerman die van zijn vak een kunst maakt.

De koning staat voor een volwassen mens. Bekers koning kom je in zijn of haar vakgebied vaak tegen in leidinggevende of toonaangevende posities. Ook als leidinggevende staat dit type mens bekend als betrokken, een warm hart en een vriendelijke persoonlijkheid. Dit is de baas die elke werknemer verdient. Oprecht en betrokken op zowel het werk en de mensen.

De tarotkaart kan in een tarotlegging wijzen naar de vraagsteller zelf of iemand uit zijn of haar omgeving. De omliggende kaarten in de tarotlegging kunnen de betekenis van bekers koning meestal meer duidelijkheid geven. Meestal wijst de kaart op een evenwichtig persoon, iemand bij wie je terecht kunt.

Sommige mensen kunnen bekers koning een dromer vinden. Een persoon die met zijn of haar hoofd in de wolken loopt. Misschien zelfs een vaag figuur. Iemand die op een zweverige manier met spiritualiteit omgaat. Maar een evenwichtige bekers koning weet donders goed wanneer hij concreet moet zijn en staat ook met beide benen op de grond. De gevoelens en intuïtie van deze koning worden ook getoetst aan gezond verstand. Een evenwichtige persoonlijkheid die werkt vanuit zijn hart maar daarbij nooit zijn hoofd verliest. Het hoofd in de wolken maar wel met beide benen stevig op de grond.

De schaduwzijde van Bekers koning

Water is heilzaam en vernietigend tegelijk. Wanneer water onstuimig wordt en de golven van de emotie te hoog oplopen, dan kan bekers koning ontaarden. In een tarotlegging wijst de schaduwkant van bekers koning op een emotioneel instabiele, vaak een wat dweperige en aanstellerige persoon. De tarotkaart kan wijzen op iemand die geen vaste grond meer onder zijn of haar voeten heeft. Iemand die aan al zijn of haar impulsen toegeeft. Koelt het water af en bevriest het, dan zal het gemoed van bekers koning verharden. Dan wordt bekers koning hard, ijskoud, hardvochtig, wreed en vernietigend.

Kort door de bocht

Warme persoonlijkheid, behulpzaam, betrouwbaar, begripvol, gevoelig, intuïtief, het hart op de juiste plaats, niet altijd even praktisch.

Deel dit artikel op social media