De maan is een inspiratiebron voor moderne spiritualiteit en zingeving.

Rust reinheid en regelmaat was vroeger het devies om kleine kinderen groot te brengen. Maar als we eenmaal volwassen zijn is dit advies al lang weer vergeten. Druk, druk druk, de waan van de dag en voortdurend achter jezelf aan hollen is er voor in de plaats gekomen. Maar daar is wel een oplossing voor: leven met het ritme van de maan!

Teruggrijpend op vroeger tijden toen mensen nog meer volgens het ritme van de natuur en de seizoenen leefden is er weer belangstelling voor de maan! Leven met de maan als inspiratiebron lijkt zo gek nog niet!

Leven met de maan betekent structuur!

De maan heeft haar cirkelgang rondom de aarde. In een kleine maand tijd gaat zij eenmaal volledig rond. Van volle maan, naar afnemende maan en wassende opnieuw naar volle maan enz…. Dat dit gebeurt in een ritmiek van bijna een maand schept de mogelijkheid om de maand als een kalender te gebruiken. Een soort planbord wanneer je dingen doet.

Hoe dat in zijn werk gaat?

Beïnvloeding door de maan

Dat de maan jouw leven beïnvloed is geen wetenschap maar wel een overtuiging. Het is ook een spiritueel gevoel dat telkens meer mensen hebben. De maan beïnvloed getijden, dat weten we, maar veel meer ‘wetenschappelijk’ weten doen we niet echt. En toch; we leven meer met de maan dan je zo op het eerste gezicht denkt. Er wordt gesproken dat kraamafdelingen het tijdens volle maan drukker hebben. Ook zouden er tijdens volle maan meer verwarde mensen zijn. Tot nu toe wordt dit vanuit een wetenschappelijk perspectief afgedaan als volksgeloof. Er is dus geen deugdelijk wetenschappelijk bewijs dat de maan jouw actief beïnvloed!

Teleurstellend? Natuurlijk niet, de invloed van de maan kun je namelijk wel degelijk ervaren! We leven met de maan! Hoe je met de maan leeft hangt voor een groot deel af van jouw zelf. Om de invloed te ervaren moet je je namelijk wel laten beïnvloeden! Vanuit dat perspectief is de maan plotseling weer interessant. Om te beginnen is de symboliek van de maan sinds mensenheugenis verbonden met de moedergodin. Niet alleen de godin ook de nornen of schikgodinnen in de Germaanse mythologie zijn direct verbonden aan de symboliek van de maan. In de symboliek zit nu juist de rijkdom. Wanneer je geïnspireerd wordt door de symboliek, dan kun je jezelf wel degelijk door de maan laten inspireren en beïnvloeden. De maan is wat dat betreft een hemellichaam met een traditie. Een traditie die zo oud is als de mensheid zelf. Leven met de maan is dus geen new age nieuwlichterij. Door de eeuwen heen hebben mensen zich laten inspireren door dit hemellichaam en dat is niet voor niets. De maan heeft dus wel degelijk invloed, en ook heel veel invloed!

Wassende maan

Wanneer het wassende maan is dan is het de tijd om dingen te doen die te maken hebben met inspiratie, groei, expansie en ontwikkeling. Biologisch dynamische akkerbouwers zien wassende maan als een goede zaaitijd. Dat is niet alleen letterlijk zo maar ook spreekwoordelijk. Laat je jezelf inspireren door de maan dan is wassende maan is een goede tijd om te zaaien. Nieuwe maan is een tijd om nieuwe dingen beginnen. Een plan uitdenken en de eerste stappen zetten. Maar ook een tijd om aankopen te doen.

Volle maan

Volle maan is de tijd om dingen te voltooien. Leef je met de maan dan is dit het moment van overgang. het is een moment van afronding van plannen die nu overgaan in een nieuwe (vervolg) fase. Waar je tijdens wassende maan naar toe werkt dat kan met volle maan tot wording en afronding komen.

Afnemende maan

Leef je mee met het ritme van de maan dan is de afnemende maan de periode om je met zaken bezig te houden waar je van af wilt. Dat kan een mooi moment zijn om te beginnen met een dieet omdat je een paar kilo kwijt wilt. Het kan een tijd zijn om zaken af te ronden en afstand te nemen.

De sterke werking van symboliek

De betekenis van de maan is zoals gezegd; vooral een symbolische betekenis. Leven met de maan is vooral leven met de symboliek of betekenis van de maan. Of de maan als hemellichaam hiervoor zelf verantwoordelijk voor is? Dat is lastig te zeggen maar het wordt wel zo ervaren. Mensen hebben altijd aangevoeld dat de maan behulpzaam kon zijn. De maan bracht orde in de chaos. De maan geeft aan wanneer je dingen beter wel of niet kunt doen. Tel daar de indruk bij op van het kijken en waarnemen van de maan. De maan heeft altijd iets magisch gehad. Wandel op een heldere avond met volle maan buiten en je ervaart iets van die magie. Dat is geen wetenschap, dat is ervaring! Leven met de maan is daarmee vooral een beleving van de maan; de maan als inspiratiebron.

Het is geen wonder dat de maan sinds mensenheugenis in verband staat met de moedergodin. De fasen van de maan zijn vrouwelijk. Wassende maan staat dan voor het opgroeien. Volle maan is de vruchtbare leeftijd en afnemende maan de weg naar ouderdom. Dit gaf en geeft de maan betekenis en maakte haar tot een inspirerend object van verering.

Mensen hebben altijd geweten dat de maan geen vrouw was die aan het firmament stond. Maar mensen hebben wel altijd aangevoeld hoe de cyclus van de maan rond de aarde een inspiratiebron was. De kracht van die inspiratie moet je dan ook niet onderschatten.

Leven met de maan als inspiratiebron

De moderne mens leeft niet meer mee met de tekenen van de natuur. Seizoensfeesten staan bij ons op de kalender. Daar hebben wij een datum voor geprikt. Maar van oudsher hadden seizoensfeesten geen vaste datum. Ooit keek men gewoon naar de tekenen van de natuur. De tijd dat de eerste lammeren werden geboren; dat was Imbolc. De tijd dat de graanoogst was geborgen. dat was het moment om Lughnasa te vieren. Nieuwe maan was een goed moment om te zaaien. Afnemende maan was een oogstmoment. En zo kreeg het leven en de tijd in vroeger tijden betekenis. Vandaag de dag kunnen wij leren van die tijd. Kijk om je heen. Naar het weer en de seizoenen. Als je gaat leven met de maan dan ervaar je het ritme van de maan. Wanneer je die cadans weer beleeft verdwijnt er al een deel van de moderne hectiek om je heen. Er komt meer evenwicht en rust in de dingen.

Leef met de maan als inspiratiebron en volg je intuïtie maar ook het moment en jaargetijde bij het plannen van de dingen. Dat is een eerste stap op weg uit de gejaagde eenentwintigste eeuw. Een eerste stap op weg naar meer tijd en meer ruimte. Niet dat je minder hard gaat werken. Niet dat je plotseling meer vakantie hebt. Maar je hebt wel een ritme om te werken. Een tijd om dingen te doen en een tijd om dingen te laten en vrij te zijn. Een leven op de cadans die de natuur jouw meegeeft. Ook dat is leven met de maan als inspiratiebron. Dat geeft ook in een modern druk bestaan en bij hard werken ontzettend veel rust en ruimte. De maan: sluit haar ook in jouw leven.

De tarot en de maan

Er is zelfs een tarotkaart naar de maan genoemd! Het is een kaart die verwijst naar onbewuste en vaak ook beangstigende dingen. Het onderbewustzijn kan net als de maan onrustig en altijd in beweging zijn. Het laat je dingen anders zien en ervaren. Net als in maanlicht waar de jas aan de kapstok een spook lijkt en de heesters in de tuin monsters.

De maan is in de tarot net als de maan zelf een mysterieuze tarotkaart, ongrijpbaar en altijd in beweging.

Wil je met jouw onderbewuste en met de maan in de tarot aan de slag, maak dan een afspraak voor jouw tarotconsult.

Deel dit artikel op social media