de qabalistische levensboom

Qabalah is geen godsdienst of religie! Qabalah is een joods mystieke visie op de werkelijkheid. Een manier om de wereld om je heen te verklaren. Deze visie duikt voor het eerst op in het Frankrijk van de dertiende eeuw. Frankrijk was in die tijd godsdienstig tolerant en heeft in die tijd een bloeiende joodse gemeenschap. Het is een plaats waar nieuwe ideeën en filosofieën tot wording kunnen komen.

De qabalistische teksten uit die tijd bieden een nieuwe manier om vanuit de Thora of de vijf de werkelijkheid te begrijpen. De nieuwe zienswijze die de Qabalah biedt opent compleet een compleet nieuwe wereld van mystiek begrip van de werkelijkheid om ons heen.

Deze mystieke joodse leer beperkt zich in de eerste eeuwen tot een kleine kring van joodse intellectuelen. Later gedurende de middeleeuwen vindt deze leer ook gehoor in andere esoterische kringen.

De negentiende eeuw Qabalah en tarot

Centraal in de Qabalah staat de interpretatie van de qabalistische levensboom en het interpreteren van de Hebreeuwse letters. In de negentiende eeuw legt de Franse occultist Eliphas Levi het directe verband tussen de Qabalah en de tarot. Of beiden een gemeenschappelijke filosofische oorsprong hebben is niet bekend. Er zijn verschillende verhalen over de historie van Qabalah en tarot maar die kunnen vooral worden gezien als bronnen van speculatie. Er is weinig “echt” bekend over een gemeenschappelijke historie van Qabalah en tarot. Maar dat neemt niet weg dat de overeenkomsten tussen Qabalah en tarot opmerkelijk zijn. De overeenkomsten zijn zo sterk zo sterk dat de tarot naadloos past op de elementen van de Qabalah. De de Qabalistische levensboom en het Hebreeuwse alfabet en tarot lijken voor elkaar gemaakt.

  • 22 Hebreeuwse letters – 22 paden die de sefirot van de levensboom met elkaar verbinden – 22 kaarten van de grote arcana
  • 10 Sefirot van de levensboom – 10 nummerkaarten van de kleine arcana
  • 4 gebieden waaruit de werkelijkheid is opgebouwd – de vier elementen en ook de hofkaarten van de tarot.

Qabalah is zoals gezegd geen religie of godsdienst. De Qabalah schrijft geen geloofsregels voor en ook geen leefwijze of morele regels. Qabalah is niets anders “niets meer en niets minder” dan een mystiek model van de werkelijkheid. De ;eer van de Qabalah laat het proces van wording “van het ontstaan van alles” zien.

Wanneer je Qabalah met tarot combineert dan krijg je een ontzettend vruchtbare kruisbestuiving van interpretaties en inzichten. Na Eliphas Levi mag je rustig zeggen dat studie van tarot ook studie van Qabalah is en andersom.

Kabbala, Cabbala of Qabalah

Het woord Qabalah wordt op verschillende manieren geschreven. Wat is nu de juiste schrijfwijzen? Daar is onmogelijk een antwoord op te geven maar misschien misschien dat een onderscheid enige helderheid geeft. Er wordt gezegd dat binnen de joodse mystiek Kabbala wordt gebezigd terwijl in Christelijke kringen Cabbala meer in zwang is. Qabalah zou vooral de schrijfwijze in westers esoterische en occulte kringen zijn. Maar dit terzijde “what’s in a name?”.

Deel dit artikel op social media

Schrijf je in voor de Rowanberry nieuwsbrief!

Rowanberry tarot

Eens per maand nieuws, tips & exclusieve aanbiedingen in jouw mailbox

De Rowanberry nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per maand. Geen spam, geen fratsen, Rowanberry tarot gebruikt jouw e mail adres alleen voor de maandelijkse nieuwsbrief. Verder helemaal niet!