Tevreden zijn maakt gelukkiger

Het is om doodmoe van te worden. Tijdens studie, op je werk, tijdens een nascholing; je moet altijd weer kritisch op jezelf zijn. Kritisch reflecteren op wat er beter kan. Ik denk dat deze houding die veel mensen op school en in hun werk moeten aanleren en aannemen eerder een recept voor burn-out dan voor succes!

Ja, ja, ik weet het, alleen maar tevreden met jezelf zijn is niet bepaald uitdagend maar… zijn we met onze zelfkritiek ook niet een beetje……..

Je wordt er doodmoe van!

Voortdurend moeten reflecteren op wat je beter moet doen. Telkens weer kritisch naar jezelf kijken. Het is de methode voor veel mensen om steeds weer vooruit te komen en excellentie na te streven. Je moet jezelf voortdurend verbeteren om te excelleren in je studie en vak! Een leven lang leren, bijscholen en verder komen. Het is de toverformule geworden van het maakbaarheidsdenken dat de moderne samenleving in een wurggreep lijkt te houden.

Als je maar voortdurend jezelf verbeterd dan kun je uiteindelijk alles bereiken wat je maar wilt. Ga je droom manifesteren, ga er mee aan het werk en uiteindelijk komt jouw droom naar je toe. Het is een levensfilosofie die voor sommigen werkt maar ik zie er ook mensen doodmoe worden. Doodmoe van de zelfkritiek en er kapot aan gaan.

De stip aan de horizon

Het voortdurend nastreven van hogere doelen en succes. Het telkens weer kritisch naar jezelf zijn. Het dromen en visualiseren van vergezichten waarbij jouw droom werkelijkheid wordt. Het lijkt een prachtige levensfilosofie maar het bevorderd bij heel veel mensen ook onzekerheid en faalangst. Een vorm van voortdurende ontevredenheid en een gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn. Heel vaak betekent het voortdurend halen en het focussen op wat beter moet nimmer het ervaren van echt succes. En laat dat nu averechts werken!

Een droomleven leiden en succes hebben betekent ook dat je een droom waarmaakt en daar gelukkig mee wordt. Maar veel mensen leven geen droom. Veel mensen leven voortdurend met druk. Het kritisch naar jezelf kijken, het jezelf verbeteren en je zogenaamde wensen of ‘droomleven’ in vervulling brengen is een karwei op zichzelf geworden. Het resultaat is dat je voortdurend doelen nastreeft, verbeteringen nastreeft en dat jouw succes altijd als een stip ver weg aan de horizon staat. Dat geeft veel mensen uiteindelijk het gevoel dat ze nooit goed genoeg zijn! De horizon zal altijd ver weg blijven; daarvoor is het nu eenmaal de horizon.

Je bent goed zoals je bent

Wat tegenwoordig voor veel mensen een dingetje is; dat is om voldoende momenten van voldoening en tevredenheid te hebben. Wanneer je jezelf vooral kritisch aan het verbeteren bent is daar weinig of geen ruimte voor.
Maar soms heb je het gewoon nodig en is het een levensbehoefte om tevreden te zijn met jezelf en wie je bent!

De wereld van ongekende mogelijkheden en succes is een illusie. De wereld waarin je alles kunnen manifesteren wat je maar wilt is ook een illusie. En toch wordt deze wereld je aan alle kanten voorgeschoteld. In die wereld moet jij ook nog eens je verantwoordelijkheden voor jezelf nemen, succes hebben en een gelukkig en voldaan leven zien te leiden! En als dat niet lukt…..wat dan?

De kunst van gelukkig zijn in een ogenschijnlijk maakbare wereld begint bij het besef dan je als mens niet groter bent dan je eigen omstandigheid. Gelukkig zijn begint dan bij het besef dat je goed bent zoals je bent en de verantwoordelijkheid nemen om daar het goede mee te doen! Daar begint ook het hebben van succes in het leven. Niet het krijgen van succes maar het hebben van succes!

Tijd voor fröbelen

Knutselen op de kleuterschool

Het woord fröbelen is onderhevig aan waarde vermindering. Het wordt vaak gebruikt wanneer je ergens zinloos mee aan het prutsen bent. Ach ik fröbel maar wat!
Maar fröbelen is bepaald geen begrip dat wijst op onzinnig en nutteloos bezig zijn. Fröbelen komt van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel (1782 – 1852).

Fröbel was de uitvinder van de kleuterschool. De Kleuterschool van Fröbel was nog niet de moderne kleuterschool waar kinderen al op jonge leeftijd getest en getoetst worden. De kleuterschool was nog niet de voorbereiding om ze in het onderwijs keurslijf te drukken. Voor Fröbel was de natuur het leidende principe in zijn pedagogiek. Hij zag, geïnspireerd door de natuur, dat het belangrijk was voor de menselijke ontwikkeling om vrijblijvend creatief bezig te kunnen zijn. Dat is heel wat anders dan wat er nu in het eerste onderwijs gebeurt. Het knutselen, spelen en zingen systematisch wordt tegenwoordig getoetst op cognitieve en motorische vaardigheid! Het oorspronkelijke fröbelen op de kleuterschool was beslist niet zo bedoeld. Het was niet bedoeld om kinderen zo efficiënt mogelijk klaar te stomen voor rekenen, taal en geschiedenislessen op de basisschool! Dat was toen nog van later zorg.

De visie van Fröbel was dat de individualiteit van kinderen het beste tot bloei kwam door spel! Door vrijblijvend en creatief bezig te zijn zonder dat iemand die vaardigheden in een score of een toets vastlegt. Het doel van de kleuterschool was bij Fröbel niet om ‘scholier’ maar om ‘mens’ te worden!

Helaas is de betekenis van het woord fröbelen door de tijd veranderd. Maar het zou mooi zijn om het gedacht tegoed van Friedrich Fröbel weer de waarde toe te kennen die dit verdient. Dat geld voor het onderwijs aan kleuters maar ook voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Gewoon bezig zijn voor de lol zonder dat daar een prestatie of beloning aan wordt gekoppeld. Gewoon omdat het leuk is. Dansen zonder wedstrijd. Tegen een bal schoppen zonder doel. Bewegen zonder coach. Zingen zonder zorgen over zuiverheid. Iets doen wat je gewoon leuk vindt zonder daar een prestatie aan te koppelen! Jazeker; ook op die manier wordt je beter in de dingen die je doet. En dat zonder enige prestatiedruk of verwachting. Laten we dat dus wat vaker gaan doen!

Ontwikkel jezelf vanuit het positieve

Jezelf ontwikkelen, doelen halen, jezelf verbeteren en je dromen werkelijkheid laten worden. Natuurlijk zijn dat belangrijke thema’s voor een gelukkig leven. Maar net zo belangrijk zijn de momenten van tevredenheid en voldoening. Blij zijn met wie je al bent! Het is hiervoor belangrijk om eens pretentieloos te ontspannen iets te doen wat geen enkel doel heeft. Gewoon: geniet er van omdat het leuk is! Dat maakt een mens gelukkiger en dat is ook een succes.

Jezelf ontwikkelen vanuit een tevreden gevoel werkt trouwens net zo goed als kritisch kijken naar jezelf. Blij zijn met wie je bent en wat je hebt. Vanuit die voldoening kun je ook stappen zetten, wensen in vervulling laten gaan, succes hebben en dromen uit laten komen. Focus niet teveel op wat nog beter moet en wees niet voortdurend kritisch. Maak van de weg die je moet volgen het belangrijkste: leef nu en geniet er van! Dat kan en dat mag. Het doel dat je wilt bereiken is iets van later zorg. Dat is een veel positievere houding tot ontwikkeling.

Het mooiste wat jij kunt worden is jezelf!

Uiteindelijk zijn wij ons zelf en worden wij ons zelf. Dat wordt in de schijnbaar maakbare maatschappij waarin we vandaag leven te vaak vergeten. Vandaag wordt het leven teveel voorgesteld als maakbaar. Je kunt zogezegd alles worden en alles bereiken! De ironie is dat je in de wereld waarin je alles kunt worden het grootste risico loopt om helemaal niets te worden!

Volg je gevoel, leef vanuit je hart en gebruik je verstand. Voel je fijn en tevreden om wie je bent en niet om wie je wilt worden. Wat je ook doet of laat; uiteindelijk kijk je in de spiegel en kom je jezelf tegen. Kom jij jezelf dan als gelukkig mens tegen?

Dat is waar ik als counselor vaak aan werk. Mensen inspireren om de beste versie van zichzelf te worden! Hoe kun je diep van binnenuit leven. Jouw dingen doen en je dromen hebben en ook nog eens achteraf zeggen; dit was goed en ik ben een gelukkig mens.

Mijn gereedschap is om te werken met tarotkaarten. Tarot houd je een spiegel voor en laat je diep naar binnen kijken. Wie ben je echt en wat zou jij kunnen worden? Nee de tarot vertelt je niet wat je moet doen. Tarotkaarten schetsen wel een weg en een perspectief om te gaan; op weg naar meer voldoening en levensgeluk; de weg naar jezelf!

Verder praten en op zoek naar meer voldoening en geluk; boek een tarotconsult!

Deel dit artikel op social media