Tarotkaart de duivel

De duivel zit in het spel; dat was wat men vroeger dacht! Tijdens de middeleeuwen werden kaartspellen vooral gebruikt ter vermaak en om te gokken. Dat gold ook voor de eerste tarotkaarten (Tarochi) die in de loop van de middeleeuwen opduiken. De kerk heeft al vroeg het spelen van kaartspellen verboden als zijnde ledig vermaak. Later wanneer de tarotkaarten vooral in esoterische kringen worden gebruikt is de kerk vooral gekant tegen het ‘occulte’ gebruik van tarotkaarten. De duivel zou in het tarotspel zitten en dan vooral in het occulte en magische gebruik van tarot. Maar hoe zit het nu echt?

De uitvinding van de duivel

Maar wie of wat is de duivel nu eigenlijk? Een persoon met hoorns van een bok en bokkenpoten. De duivel is een bizarre verschijning en in het christendom is de duivel de vertolking van het kwaad geworden.

De verschijning van de duivel ‘zoals die door de kerk wordt gepresenteerd’ is opmerkelijk. De christelijke kerk baseert zich op de bijbel maar in de bijbel komen we deze figuur helemaal niet tegen. Nergens wordt geschreven over over een bok achtige figuur die de wortel van alle kwaad zou zijn.

Vaak wordt door christenen verwezen naar lucifer wat letterlijk vertaald ‘lichtbrenger’ of ‘brenger van licht’ betekent. Lucifer zou een opstandige engel zijn geweest. Later in het nieuwe testament komt de naam Satan voor. De naam Satan wordt ook in verband wordt gebracht met de duivel. Voor veel christenen zijn Lucifer, satan en duivel synoniemen. Of het echt zo gemakkelijk is? Het zijn en blijven interpretaties. Er wordt in het oorspronkelijke oude testament of de ‘Biblia Hebraica’ wel gesproken over het kwaad in de wereld, maar het gaat nergens over de duivel.

De naam Duivel is ontleend aan het Griekse woord Diabolos. Dit bekent zoiets als in verwarring brengen en door elkaar gooien. Dit is in het christendom de belichaming van het kwaad geworden “verwarring”.

Gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling was het christendom vooral een stedelijke godsdienst. De eerste christenen bevonden zich in wereldsteden zoals Athene, Rome en Alexandrië. Op het platteland waar ‘kort door de bocht gesproken’ het heidevolk woonde draaide de godsdienst om landbouw en natuurgoden .

In de steden ontwikkelde het Christendom zich steeds verder en in de loop van de tijd verving het christendom de oude stedelijke tempelcultus. Gedurende de kerstening werden mensen die nog niet tot het christendom waren bekeerd gezien als onwetend of in verwarring.

Op het platteland hield men zich bij het oude volksgeloof en de oude volksreligies. Oorspronkelijk was dit geen probleem tot het christendom zich ontwikkelde als de ‘gevestigde’ godsdienst. Een godsdienst waarbij ook macht en politiek een steeds belangrijker factor werden. De volksreligies of godsdienst van het heidevolk werden daarom telkens meer als concurrerend en later ronduit als het kwaad gezien. De natuurgoden van deze volksgodsdiensten zoals de Griekse herdersgod Pan, maar ook de Keltische bosgod Cernunos en Germaanse ondeugende en verwarring zaaiende Loki werden geïdentificeerd met het kwaad. Zo kreeg het kwaad dat in de bijbel wordt beschreven een nieuwe gedaante; die van de oude natuurgoden. Natuurlijk werden in het christendom alle heidense goden als kwaad gezien, maar blijkbaar voldeden de goden die half mens en half geit of bok waren het beste aan het uiterlijk van Diabolos of de duivel. En zo heeft het christendom zichzelf een duivel uitgevonden.

Kort door de bocht is de duivel dus een christelijke vinding om de concurrentie de kop in te drukken. In de oorspronkelijke bijbel de ‘Hebreeuwse bijbel’ komt deze niet voor! Het kwaad is in het oorspronkelijke oude testament veel meer; iets dat in de mens zelf moet worden uitgevochten. Een duistere macht gepersonifieerd door een wezen met de poten en hoorns van een bok is een christelijk verzinsel. Een “complottheorie” om andere godsdiensten in een kwaad daglicht te stellen!

Het oude testament geeft aan dat er één God voor de Hebreeën (later het volk Israel) is en dat andere volkeren hun eigen goden hebben. Je leest in het oude testament wel over gebakkelei en krachtmetingen tussen andere goden maar niet dat de god van het volk Israël er ook voor andere volkeren zou zijn. Het idee van één god en één waarheid die voor iedereen geldig zou zijn is een concept dat is ontstaan in het christendom en later ook in de Islam. De uitvinding van de duivel is het resultaat geweest van godsdienst die zich mengt met macht.

De duivel van de tarot

Wanneer we de duivel van de tarot bekijken dan zie je dat de afbeelding overeenkomsten heeft met het door de kerk bedachte concept van de duivel. De duivel op de Rider Waite Smith tarotkaart is afgebeeld als Baphomet; een god met hoorns, bokkenpoten en een vrouwenlichaam. Baphomet zou aanbeden zijn door de tempeliers. De naam Baphoment betekent ruwweg vader van begrip of wijsheid.

De duivel die wordt afgebeeld als de belichaming van het kwaad, maar die ook de vader van wijsheid en inzicht is. Deze tarotkaart is er dan ook eentje van dubbelzinnigheid en verwarring. En dat is precies waar de duivel als zijnde Diabolo mee begon.

De grootste zonde van de duivel op deze tarotkaart is wel de waan of schijn waarmee hij de twee mensen geketend houdt. Wanneer je goed oplet zie je dat de man en vrouw de ketenen eenvoudig kunnen afwerpen. De ketting zit behoorlijk los. En daarmee komen we bij de kern van de zaak. een mens ketent zichzelf! Een mens maakt zichzelf afhankelijk van…. vul maar in.

Een mens beperkt zichzelf en geeft daarmee zijn of haar vrijheid op. Dat is de boodschap van deze duivel. Het begin van vrijheid is erkennen dat je dit probleem hebt. Pas dan kun je er mee aan de slag. Dat is de wijsheid die deze tarotkaart je biedt.

De duivel van de tarot staat voor alles waarvan wij ons zelf afhankelijk maken. Alles waardoor we niet in vrijheid kunnen leven. Geld, sex, roem, aanzien, godsdienst noem het maar op. De boodschap op deze tarotkaart die gaat zo ver dat “zelfs de wijsheid en het inzicht dat wij onszelf ketenen” ook een ketting is, waarvan wij bevrijd kunnen worden.

Uiteindelijk is het doel van ieder mens een volledig mens te worden en een goed en voltooid leven te leiden. Er is maar één iemand die dat voor jouw kan bewerken en dat ben je zelf. Er is maar een iemand die van zijn of haar eigen leven kan zegen: zo is het goed! Dat ben je zelf. Iedere vorm van afhankelijkheid staat dan in de weg.

Bovenstaande betekent niet dat je alles maar moet veronachtzamen. Sociale contacten, genieten van een goed leven, zorgen voor mens dier en natuur. Blijf dat vooral doen, maar doe het vanuit jezelf, niet omdat het moet van iemand anders; familie, godsdienst, een politiek systeem enz….

Heeft de duivel ook een schaduwkant?

Of de duivel ook een schaduwkant heeft is een tikkeltje lastig omdat de duivel jou je schaduwkant voorhoud. De duivel van de tarot ‘Baphomet’ de vader van inzicht en wijsheid is vooral een spiegel. Kijk goed; wie ben je nu echt! Kijk door de opsmuk heen. Wat blijft er van jou over zonder jouw heilige huisjes van rijkdom, auto’s, macht vroomheid enz…. Kijk naar je echte zelf; daar zul je het mee moeten doen. Of dat een schaduw is? Als jou leven in het licht staat van de dingen waar je afhankelijk van bent “aandacht, roem en rijkdom, alcohol, drugs, sex” dun je nog zo shinen maar zul je altijd ergens een schaduw werpen. De oplossing is om zelf het licht te zijn in deze wereld!

Deel dit artikel op social media