Pentagrammen vijf, geven is ook een gift aan jezelf

Deze tarotlegging begint met pentagrammen vijf. Een opmerkelijke tarotkaart. In een tarotlegging is het regelmatig de vraag over wie het in dit tafereel gaat? Wijst de betekenis van pentagrammen vijf in een tarotlegging op de filantroop of gaat de tarotlezing over de twee arme sloebers. In deze uitleg wil ik de filantroop als uitgangspunt nemen.

Geven doet je goed!

Jazeker de gevleugelde uitspraak ‘Het is beter te geven dan te ontvangen’ klopt. Het is alleen wel een uitspraak om even bij stil te staan en goed over na te denken. De woorden “Het is beter te geven dan om te ontvangen” slaan namelijk niet zomaar op het willekeurig aan iedereen geven. Deze woorden komen oorspronkelijk uit het nieuwe testament (Handelingen 20:35) en ze worden toegeschreven aan Jezus. We kunnen deze uitspraak dan ook ingebed in de Joodse cultuur zien. Voor zijn tijd deed Jezus vaak maatschappijkritische uitspraken en dit is er één van.

De uitspraak is vooral een uitspraak naar mensen die meer dan genoeg hebben. Ook in die tijd waren er rijken die het woord ‘genoeg’ niet kenden. Laat staan dat ze iets met het woord ‘geven’ hadden. Dat is natuurlijk gechargeerd gesproken maar toch! Ook vandaag de dag is er een kleine groep mensen wereldwijd die in bezit is van het overgrote deel van de aardse rijkdom. Maar ook in het klein kom je het tegen. Het zijn vaak dezelfden die onder vrienden nooit een rondje geven. Niet uit armoede of zo, maar gewoon omdat ze het niet doen. Er zijn nu eenmaal mensen die moeilijk kunnen delen en altijd alles voor zichzelf houden.

Geven is een sociaal gebaar! Dat geldt voor geven omdat iemand iets nodig heeft, maar ook gewoon omdat je iemand iets gunt. Delen is een speciale manier van geven. Delen is een vorm van geven waarbij je samen ergens van kunt genieten.

Maar het geven van de filantroop op pentagrammen vijf van de tarot heeft ook een zakelijk trekje. De filantroop gebruikt een weegschaal en lijkt ook een duidelijke keuze te maken aan wie hij zijn gaven geeft. De filantroop weegt zijn gaven. Wie geef ik wel en wie geef ik niet iets van mijn rijkdom.

Geef met je hart

Wanneer je geeft, geef het dan ook van harte! Geef met overtuiging. Niet alleen maar voor de ander aan wie je het geeft, maar vooral voor jezelf. Dat is de boodschap die bekers koningin heeft voor de filantroop op pentagrammen vijf. Waar pentagrammen vooral zakelijk zijn ingesteld, daar gaan de bekers van de tarot over zaken aangaande het hart.

Vanuit een zakelijk perspectief kun je geven, iemand in zijn behoeften voorzien. Je kunt geven ook zien als investeren. Dan geef je om ook je eigen zaken veilig stellen; zelfs om er zelf beter van te worden. Een win win situatie. Wanneer bekers koningin in het spel is, dan draait het geven vooral om de voldoening die de gift geeft. Geven met je hart.

Werkelijke rijkdom

De kern van deze tarotlegging draait om werkelijke rijkdom. Wat is er nu echt van waarde? De pentagrammen van de tarot gaan veel over werk en inkomen en zekerheid van bestaan. Dat is ook het geval bij pentagrammen vijf en pentagrammen tien. Maar de werkelijke rijkdom van geld en goederen zit niet in het geld en de goederen zelf. De werkelijke rijkdom van geld en goederen zit in hoe hoe je de rijkdom besteed. Pentagrammen tien laat een vorm van rijkdom zien zoals de oude Germanen rijkdom graag zagen. Je bent pas echt rijk als je samen deelt in de welvaart. Familie, vrienden en in de tijd van de Germanen de eigen stam.

Wat de oude Germanen al wisten en wat de makers van de tarot wisten en wat wij ook nu nog weten; je bent pas echt rijk als je ook in rijkdom deelt. De filantroop op pentagrammen vijf kun je zien als iemand die geeft met wijsheid. De weegschaal staat symbool voor wikken en wegen. Geef je gaven verstandig, want ander is ook een gift, geld over de balk smijten. Wie zijn gaven zorgvuldig weegt zal er voor waken een gift te besteden aan wie hier slecht mee omgaat of misbruik van maakt. Een verstandig filantroop geeft niet aan iedereen! Hij geeft ook niet wat hij echt niet kan missen. Dat zou verkwisting zijn. Hij weegt zijn gaven wijs. Gaven vallen alleen goed op hun plaats als er geen misbruik van wordt gemaakt.

Geef met wijsheid en geef met je hart, dan kun je echt rijkdom ervaren. Wanneer je met wijsheid en met je hart heeft is geven ook een gift aan jezelf. Dan kunnen gever en ontvanger samen delen in de gift. Dat is kort en bondig de conclusie van deze tarotlegging.

Deel dit artikel op social media