De geliefden en kiezen voor liefde

Voor deze tarotlegging heb ik drie tarotkaarten getrokken. De geliefden, bekers acht en tarotkaart de dood. Dat deze laatste tarotkaart absoluut geen duister omen is leg ik verderop in de tarotgedachten voor deze week uit.

Tarotkaart de geliefden is traditioneel ook een tarotkaart die wijst op een keuze.

De geliefden is een tarotkaart die wijst op liefde tussen mensen maar ook naar kiezen! De zegenende engel bekrachtigt als het ware de verhouding tussen de twee personen op de tarotkaart.

Sta als de geliefden in een tarotlegging verschijnt stil bij jouw houding tot liefde. Wie is er in jouw leven waar je van houdt?

Van de geliefden naar bekers acht is kiezen voor…

Traditioneel kan de geliefden ook slaan op een keuze of beslissing. Vaak gaat het over een keuze of beslissing tussen het hart en het hoofd. Hiermee komen we bij de tweede tarotkaart die voor deze tarotlegging is getrokken. Bekers acht.

Bekers acht laat een persoon zien die de acht bekers op de tarotkaart voor lief achterlaat en naar de bergen op de achtergrond van de tarotkaart trekt. Verbinden we deze tarotkaart met met de tarotkaart van de geliefden dan kun je stellen dat wanneer de geliefden een keuze betekent dat bekers acht hier de richting aangeeft.

De geliefden van de tarot gaat vaak over liefde tussen mensen en over kiezen. De betekenis van bekers acht is er een van achterlaten en kiezen voor een hoger doel. De rode mantel wijst er op dat het liefde en een intense aangelegenheid betreft. De bergen in de verte geven aan dat het een opgave is om het doel te bereiken.

Sta er eens bij stil wat je achter laat als je werkelijk kiest? Wat is het hoogste in jouw leven? Wat gebeurt er als je kiest tussen hoofd en hart?

Tarotkaart de dood en vernieuwing

Wat er ook gebeurt als je kiest want niet kiezen kan niet. Niet kiezen is ook een keuze maken! Wat je ook doet of laat je kunt nooit alles kiezen in het leven. De tarotkaart de dood wijst ons telkens weer op het afscheid maar ook op het welkom. De dood wordt vaak als een spooky tarotkaart gezien maar is dat geenszins. De dood is de tarotkaart van afscheid en vernieuwing en dat is een voortdurend proces.

Wanneer je afscheid en welkom verbind aan de eerste twee tarotkaarten dan zien we in de dood het gevolg waar je mee te maken krijgt als je een keuze maakt. Bekers acht laat het al zien, je laat iets achter je om iets anders na te streven. En bij tarotkaarten van bekers gaat het altijd om gevoel, emotie en zaken aangaande het hart.

De persoon op de kaart van bekers acht draagt een rode mantel. Deze mantel laat zien dat het het thema waar deze kaart over gaat met liefde en passie te maken heeft. De persoon laat acht bekers achter zich om een hoger ideaal te volgen. Met als gevolg dat hij of zij tarotkaart de dood onder ogen moet zien.

Kies voor liefde

De som der delen is meer dan de afzonderlijke tarotkaarten. De boodschap is helder: kiezen voor liefde is het hoogst haalbare in het leven. Dat vraagt soms om opoffering en een duidelijke keuze. Je moet iets achter laten, je kunt niet alles hebben. Kiezen voor liefde kan betekenen: kiezen voor iemand. Dat kan een relatie zijn maar ook liefde als familieband. Kiezen kan betekenen dat je je oude leven achter je laat, je sterft als het ware een beetje. Maar in het “beetje dood gaan” ligt de belofte van je nieuwe leven besloten. De dood heeft nieuw het laatste woord maar wordt zegenend door de priester en onbevangen door het kind ontvangen. In de tarotlegging van deze week ligt in deze tarotkaart de belofte van het leven besloten; kiezen voor liefde.

Deel dit artikel op social media