Bekers tien van de tarot is een tarotkaart die over werkelijk geluk gaat.

Bekers tien is één van de meest optimistische en gelukkig kaarten van de tarot. Deze tarotkaart verbeeld een gelukkig familieleven. Zowel emotioneel als financieel zijn de zaken op orde. Geen gebrek en vooral tevredenheid en blijdschap.

De blauwe kleur van helderheid en positieve emotie overheerst op deze tarotkaart. De tien bekers zijn gerangschikt in een regenboog. Helemaal natuurgetrouw zijn de kleuren niet weergegeven. Wat de kleuren van de regenboog betreft, daar kun je geen een echte regenboog in zien.

Een echte regenboog heeft zeven kleuren Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Maar de kleuren van deze regenboog wijzen vooral naar de betekenis van bekers toen van de tarot. Rood voor energie en daadkracht, geel voor optimisme en blijdschap, groen voor vruchtbaarheid en blauw voor gevoel en geluk.

Bekers tien; optimisme en echt geluk

Op de tarotkaart van bekers tien staat een gezin op de voorgrond. Het lijkt volk van het platteland. Een idyllisch tafereel. Een blij en tevreden ogend stel of echtpaar met dansende kinderen in een landelijke omgeving. Natuurlijk is het weer prachtig en staat er dus er hoopvol een regenboog aan de hemel.

Opvallend staan de volwassenen met de rug naar je toe als je deze tarotkaart bekijkt. Je kunt dus niet zomaar hun identiteit bepalen! Dit betekent dat eigenlijk iedereen op deze afbeelding kan staan. De betekenis van deze tarotkaart is niet weggelegd voor de enkeling die het geluk vindt. Bekers tien van de tarot wijst er op dat iedereen zijn of haar geluk kan vinden. Dat de afbeelding van bekers tien is erg traditioneel maar voor de betekenis is dat bijzaak. De invulling en vorm van ‘geluk’ is natuurlijk aan degene voor wie deze tarotkaart wordt gelegd.

Praktische betekenis van bekers tien

De betekenis van bekers tien wijst in alle opzichten naar geluk. Eenvoudig geluk, familie, gezinsleven en afwezigheid van armoede en gebrek. De tarotkaart wijst naar rijkdom zoals deze al door de filosoof Seneca werd beschreven Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn.”.

Deze tarotkaart wijst op tevredenheid met het bestaan en daar gelukkig mee zijn. De tarotkaart wijst ook op de spreekwoordelijke “boterham met tevredenheid”. Dat je niet elke boterham hoeft te besmeren met duur beleg, maar dat je tevreden kunt zijn met het gegeven van “genoeg” zonder extra of zelfs extravagante luxe.

Het draait bij de betekenis van bekers tien niet om succes in de zin van van bakken met geld verdienen. Bekers tien gaat over genoeg hebben, houden van de mensen met wie je samen leeft, geen vervelende zorgen en geen gebrek. Degene die daar gelukkig van wordt mag zich uitzonderlijk rijk rekenen.

De donkere kant van bekers tien

De betekenis van bekers tien kan omslaan naar de schaduwzijde. Dan is er ontevredenheid in het spel. De schaduwzijde van de kaart kan ook wijzen op gebrek en armoede. Vaak betekent een negatieve bekers tien dat er onvrede is. Dat kan ook omdat de persoon naar wie de tarotkaart verwijst nooit tevreden is. Het is nooit goed genoeg. Onmogelijke eisen aan het leven. Ongelukkige en onrealistische eisen naar gezin en familie.

Bekers tien bondig

Geluk, genoeg, tevredenheid.

Deel dit artikel op social media