Zwaarden drie verwijst naar pijn maar ook naar groei. Groeien door je pijn heen.

Wanneer het leven tegenslagen geeft. Verlies, verdriet, hartzeer en mentale pijn.
De nare dingen die ons overkomen en waar wij niks aan kunnen doen.

En toch… Al zit je midden in de pijn en het verdriet, er komt ook weer een tijd dat dit voorbij moet gaan.

Tarotkaart zwaarden drie is een bijzondere tarotkaart. Deze tarotkaart staat voor intens verdriet en hartzeer. Maar gelijktijdig staat het getal drie ook voor groei en ontwikkeling.

Welke betekenis heeft pijn en onrecht en leed? Welke betekenis heeft pijn en verdriet in ons leven? Kun je daar in het korte bestek van een tarotlegging met drie tarotkaarten antwoord op vinden? Met deze tarotlegging doe ik er in ieder geval een poging toe.

Als het leven je geslagen heeft; zwaarden drie

Zwaarden drie van de tarot gaat over intens verdriet. Mentale pijn en zeer. Dit gaat over pijn en leed dat diep van binnen wordt gevoeld. Dat is een een dubbele boodschap want de tarotkaarten van zwaarden gaan vooral over het denken. De vraag is dan ook op welke manier heeft het ‘vooral rationele’ denken met de aangelegenheden van het hart ‘het voelen’ van doen? De drie zwaarden doorboren het hart en het denken doet pijn!

Zwaarden drie wordt door veel tarotcoaches als één van de meest dramatische tarotkaarten gezien. Zwaarden drie is zoals gezegd ook een tarotkaart die wordt bepaald door het denken over zaken die het hart of het gevoel betreffen. De drie zwaarden doorboren het hart. Deze afbeelding wijst daarmee niet letterlijk op geweld. Dit gaat over de gedachten, het denken dat het gevoel ‘het hart’ verteert. Vaak gaat zwaarden drie over verlies in het leven. Dat kan verlies van geld en goederen zijn maar ook verlies van geliefden, van mensen om je heen. Vaak gaat zwaarden drie ook over aangedaan leed.

Nadenken over de pijn is belangrijk om de pijn, het verlies of het leed te verwerken. Maar gedachten kunnen niet alleen helend maar ook verterend zijn. Maar al te vaak wordt de pijn die je voelt door verdriet ook gevoed door het denken. Daar ligt meteen de paradox van zwaarden drie. Zwaarden drie gaat over pijn en verdriet maar zoals gezegd ook over groei. Uiteindelijk is de vraag die bij zwaarden drie mag worden gesteld; groeit de pijn door het denken of ga je door de pijn als mens groeien en er sterker uitkomen?

Bekers twee onderling vertrouwen en betrokkenheid

Om pijn en het verdriet te verwerken kunnen medemensen een grote steun zijn. Mensen in je omgeving. Een familielid, goede vriend of buur maar ook de professional die je helemaal begrijpt en echt helpt. Uiteindelijk gaat het om menselijk contact en oprechte belangstelling. Het onderling vertrouwen dat je hiervoor nodig hebt kan moeilijk zijn, zeker na verlies en zeker na aangedaan leed. Toch geeft bekers twee van de tarot aan dat een medemens helpt. Samen zijn helpt om de groei die bij zwaarden drie wordt verondersteld een goede en positieve groei te laten zijn.

Bekers twee die in deze tarotlegging volgt op zwaarden drie is een aanzet om het niet allemaal alleen te doen. Er zijn mensen om je heen die om je geven. Zelfs als het even niet zo lijkt. Ook al sta je er nu alleen voor.

Zoals je geluk kunt vermenigvuldigen door het te delen, zo is gedeelde smart, halve smart. In oprechte belangstelling, in een oprecht medemens, in een vriend, familielid, hulpverlener of coach. Overal waar wij ons hoofd stoten in het leven zijn er ook mensen die om ons geven. Ook al lijkt het even niet zo. Ook al voel je jezelf alleen. Zelfs al vind je dat je ze met een lampje moet zoeken.

Bekers aas, de kiem van het geluk

Bekers aas is de tarotkaart van ontkiemend geluk. Nee, dus niet van het geluk dat er al is. Bekers aan is niet een automatisch blij, gelukkig en tevreden gevoel. De aas van de tarot verondersteld niet het geluk zelf, maar slechts de mogelijkheid tot dat geluk! De aas is de kiem in de reeks van de tarotkaarten. En dat is ook hoe wij als mensen allemaal ter wereld komen; met onze mogelijkheden. Je wordt in dit aardse bestaan geworpen zonder enige garantie, maar wel met de mogelijkheid. Jouw talenten, jouw persoonlijkheid en vanaf het moment dat je geboren bent ook de omstandigheden waarin jij terecht komt. De één wordt geboren in armoede en de ander komt in een gouden wiegje terecht. Maar één ding is wel hetzelfde; vanaf het moment dat jij en bent heb je ook de verantwoordelijkheid om er iets van te maken.

Bekers aas geeft jouw een kiem mee om een goed en gelukkig leven te leiden. Dat zal niet vanzelf gaan. Of je nu rijk of arm bent, we krijgen allemaal onze tegenslagen en moeilijkheden op ons pad. Bekers aas is een symbool van potentieel overstromende liefde en geluk. En maar wat graag zouden wij dat allemaal in vervulling zien gaan.

Door de tijd en door het leven worden mensen wijs, tenminste…..
Het leven is tenslotte de enige leerschool waar we ons hele leven lang in zitten. Daarin zit meteen ook een verantwoordelijkheid. De keuzes die we maken, de pijn en het verdriet dat we voor onze kiezen krijgen. Het hoort allemaal bij het leven als mens en als medemens. Als mens zijn we altijd allebei. Menselijkheid en medemenselijk, het is een taak om dat zowel te zijn als te vinden.

Pijn en verdriet komt op ieders levenspad. Het is de vaak moeilijke taak om niet de pijn te laten groeien maar om als mens te groeien. Hoe hemeltergend moeilijk dat ook kan zijn. Toch ligt de basis en de opdracht daarvoor in elk mens en vooral in elk medemens. Vermenigvuldig geluk door het te delen, en maak van gedeelde smart halve smart. Uiteindelijk draait ook jouw leven om vervulling. Uiteindelijk draait het leven om het vinden van geluk, tevredenheid en liefde. Het mooie van de tarot is dat deze verteld dat we dat als mensen samen moeten doen ‘ook tegen beter weten in’ het kan!


Is de pijn van het leven zo groot dat je er niet meer door functioneert of dat de pijn en het verdriet het leven ondraaglijk maakt. Zoek dan de juiste hulp door contact op te nemen met je (huis) arts of hulpverlener.

Ben je op zoek naar inzicht, inspiratie en perspectief, dan kan een tarotcoach en counselor je helpen om jouw leven een positieve boost te geven.

Deel dit artikel op social media