Bekers koningin, de zieneres van de tarot.

Bekers koningin van de tarot is gezeten op haar troon. Ze kijkt met een dromerige blik, zo je wilt meditatieve blik, naar de beker in haar hand.

De beker van bekers koningin wijkt duidelijk af van de bekers op de andere tarotkaarten uit de reeks. Deze beker is rijker en weelderig versierd.

Bekers koningin van de tarot is een zieneres en een vrouw met aanzien. Haar gevoel regeert over haar verstand.

Het gevoel regeert over het verstand

De kleur blauw is duidelijk overheersend op de tarotkaart van bekers koningin. Blauw is de kleur van het denken, maar ook van de emotie, intuïtie en het gevoel. Blauw is hiermee een opmerkelijke kleur. De kleur blauw is zowel op de hofkaarten van zwaarden “het element lucht” als bekers “het element” water dominant. Misschien liggen hart en hoofd toch niet zo ver uit elkaar als we wel eens denken? Omdat de bekers worden geregeerd door het element water is het gevoel leidend bij bekers koningin van de tarot.

De betekenis van de witte mantel wijst op zuiverheid en oprechtheid. De geeltinten en groep en rood tinten wijzen op meer aardse eigenschappen. Enthousiasme, een warm karakter en een praktische levensinstelling.

Bekers koningin het complete plaatje

We zien bekers koningin zitten op haar troon. Ze maakt een dromerige indruk. Het lijkt alsof ze de beker die ze vasthoudt gebruikt als object om te mediteren. De troon van bekers koningin staat op het zand en is omringd door water. Op de tarotkaart zijn naast de water elementen ook meer aardse tinten zoals groen en rood te zien. Deze elementen geven aan dat de betekenis van bekers koningin naast gevoelige ook op een praktische persoon wijst. De troon van de koningin is versierd met cupido’s.

De praktische uitleg van bekers koningin

Deze koninklijke tarotkaart wijst op een begripvol en warm mens. Iemand die luistert en anderen begrijpt. Het kan de goede buur zijn, maar ook de docent of hulpverlener met het luisterende oor. De betekenis van deze archetypisch vrouwelijke eigenschappen van bekers koningin kunnen zowel naar een vrouw als een man wijzen. De betekenis van de tarotkaart wijst op de eigenschappen en niet zozeer op de sekse van de afgebeelde koningin.

Bekers koningin wordt geregeerd door het element water en als zodanig gaat het om een gevoelsmens. In werk betekent dit dat iemand meer met het hart dan met het hoofd werkt. De beroepen voor dit type mens zijn meestal creatief of sociaal dan wel een combinatie van creatief en sociaal. Je komt de bekers koningin tegen onder kunstenaars en onderwijzers maar ook als schrijver of kapper. In de zorg en hulpverlenging zijn dit soort mensen helemaal thuis. Je vindt bekers koningin in ontzettend veel beroepen maar deze beroepen hebben een voorkeur voor werken met mensen / medemensen. Het gaat om iemand die zijn of haar werk met hart en ziel doet. In een tarotlegging kan de betekenis van omliggende tarotkaarten duidelijk maken naar wie deze tarotkaart verwijst.

De betekenis kan wijzen op de vraagsteller zelf of op iemand uit zijn of haar omgeving. De betekenis van de andere tarotkaarten in een tarotlegging, kunnen de archetypische eigenschappen van de koningin richting geven.

Een ode aan de verbeelding

De betekenis van bekers koningin is een ode aan de verbeelding. Volg je hart en vertrouw je gevoel. Dat is de betekenis van deze tarotkaart! Natuurlijk kan dit niet zonder gezond verstand! Bekers koningin is geen type dat onbezonnen al haar impulsen volgt. Ze neemt haar gevoel serieus. Bekers koningin luistert naar zichzelf. Zij overweegt de boodschappen die haar hart haar ingeven. Dat soms zo zachte stemmetje in jezelf, dat stemmetje spreekt vaak wijze woorden. Die woorden moet je jezelf letterlijk ter harte nemen. Dat is wat anders dan blindelings je impulsen volgen. Bekers koningin stort zich dus nergens blindelings en zonder nadenken in.

Wanneer je echt leeft vanuit je gevoel! Wanneer je echt je hart volgt! Dan werken hoofd en hart samen. Dan wordt verbeelding een vruchtbare bodem voor ideeënrijkdom. Dan wordt het volgen van je hart de weg naar levensgeluk. Dat is een ode aan de verbeelding. De betekenis van bekers koningin is; Volg je hart en gebruik je hoofd. Dat het gevoel leidend is, dat spreekt bij deze koningin voor zich.

De schaduwzijde beker koningin

Wanneer de energie van het element water blokkeert, dan komen de positieve eigenschappen van bekers koningin niet tot hun recht. Dan verschuift de betekenis van deze tarotkaart. Wanneer de emoties zonder enige controle hun gang gaan. Dan krijgen we te maken krijgen met een dweepzieke labiele figuur. Iemand die zich stort in het eigen leed en ingebeelde ziekten en onecht leed. Wanneer het element water tot stilstand komt wordt het of een stinkende poel van emoties of een ijzig meer zonder enige emotie. Een ijskoningin die wreed en hardvochtig naar anderen is. Oververhit wordt water stoom en veranderd bekers koningin in een nietsontziende furie en feeks.

Iemand die zijn gevoel of impulsen niet onder controle heeft zoekt vaak houvast. Om die reden zie je dat deze mensen zich soms vastklampen aan zaken zoals godsdienstig fanatisme of overdreven en radicalistisch moreel activisme.

De betekenis van bekers koningin in een notendop

Warm, ideeënrijkdom, verbeelding, sociaal, creatief, liefdevol, behulpzaam, zorgend, moederschap, volg je hart.

Deel dit artikel op social media