Tarotkaart de toren

De toren is een dramatische tarotkaart. De bliksemschicht en twee vallende mensen. Je wilt niet dat zoiets jou overkomt.

De boodschap van tarotkaart de toren is niet letterlijk maar figuurlijk. De bliksem slaat in op de kroon, symbool voor de heilige huisje van mensen. De toren zelf is een symbool voor het voetstuk, daar kun je natuurlijk heel diep vanaf vallen.

Indrukken bij tarotkaart de toren

Zoals gezegd tarotkaart de toren maakt een dramatische indruk. Dat geldt zowel voor een letterlijke als een figuurlijke interpretatie van deze tarotkaart. Bij het werken met tarot is vooral de figuurlijke ‘lees symbolische’ betekenis van belang. Dan valt op dat de blikseminslag de twee arme drommels van de toren heeft geduveld en dat de bliksem op de top of de kroon van de toren inslaat.

De symboliek van tarotkaart de toren wijst op deze tarotkaart duidelijk naar de Bijbelse toren van Babel. Het verhaal over mensen die een toren willen bouwen die tot de hemel reikt. Door het beklimmen zou je dan als mens zo de hemel in kunnen wandelen. Het is een verhaal over hoogmoed en overmoed en natuurlijk loopt dit niet goed af.

De toren is ook de tarotkaart voor onze heilige huisjes. Dingen die we te vuur en te zwaard verdedigen maar die eigenlijk geen stand houden wanneer je er met gezond verstand naar kijkt.

De kleuren

Zwart is de overheersende kleur van de toren. Eigenlijk is zwart geen kleur maar juist afwezigheid van kleur. Je kunt zwart negatief interpreteren als in het donker verkeren. Maar in het donker schijnt ieder licht fel. Zo ook de blikseminslag. Hoe donkerder de wolken, hoe helderder de bliksem. Het gele licht van inzicht en spiritualiteit. De toren zelf is neutraal van kleur. Verder is er nog enig rood ‘een vitale en actieve kleur’ zichtbaar in de kleding van de vallende figuur.

Praktische betekenis van tarotkaart de toren

De toren is de tarotkaart van het flitsende inzicht. Het eureka moment dat alles op zijn grondvesten doet trillen en schudden. Alles wat je dacht, alles wat je deed, de waarheden in je leven. Als door de bliksem getroffen kom je tot inzicht en kijk je er helemaal anders tegenaan.

De toren is inderdaad een dramatische tarotkaart. Inzicht kan heel dramatisch zijn. Als je plots ziet dat de wereld anders in elkaar steekt dan je dacht. Wanneer je leven en werk in één klap een hele andere betekenis krijgt. Dat je relatie, je familie, je vrienden in een heel ander perspectief komen te staan. Dat je overtuigingen en je geloof ineens onjuist blijken en helemaal niet jouw geloof en overtuiging zijn. Dat je te vuur en te zwaard voor een zaak hebt gestreden die je achteraf liever te vuur en te zwaard had bestreden

De toren is een tarotkaart die vaak valt op momenten dat je het leven als een chaos en puinhoop ervaart. Een chaos omdat alles wat je dacht en deed in elkaar stort. Het is iets dat vaak gebeurt als mensen een zogenaamd Eureka moment hebben of plotseling een ingeving en spreekwoordelijk het licht zien.

Hoewel de kaart doortrokken is met drama is de toren een positieve tarotkaart. Uit de puinhopen ontstaan door helder inzicht ontstaat een nieuwe weg. Als je de brokstukken opruimt is er een nieuwe realiteit. Schoner omdat je oude denkbeelden en gewoontes niet meer gebruikt maar op een nieuwe manier verder gaat. Je hebt je heilige huisjes verbrand. Je hebt je oude achterhaalde paradigma losgelaten. Je kunt opnieuw verder. De toren maakt je klaar voor de toekomst,

De schaduwzijde van tarotkaart de toren

Net als alle andere tarotkaarten heeft ook de toren een schaduwkant. Jouw wereld stort in maar er komt (nog) niks voor in de plaats. Je komt er achter dat het zo niet werkt, maar je hebt ook geen idee hoe dan wel. De lessen van het eureka moment of de blikseminslag worden niet geleerd.

Deel dit artikel op social media