Opstellingen volgens Bert Hellinger leren jou je optimale zelf te worden.

Opstellingen zijn populair en dat is niet voor niks. Door familieopstellingen krijg je een heel diep besef van wie je bent en hoe dat zo gekomen is.

Opstellingen gaan er vanuit dat je persoonlijke omstandigheid niet uit de lucht is komen vallen. Ieder mens is geworden! Je bent geboren en vanaf dat moment ben je ook gevormd. Deels door aanleg, maar zeker ook door omstandigheid.

Volgens de grondlegger van familieopstellingen Bert Hellinger speelt je familie hierin een belangrijke rol. Zeker in de eerste jaren is de familie voor jouw de maat der dingen. Maar het gaat bij opstellingen niet alleen maar over familie. Naast familie zijn er meer sosciale verbanden die invloed op je hebben. Verbanden die jouw maken tot wie je bent. De familieopstellingen volgens Bert Hellinger zie je tegenwoordig dan ook steeds vaker toegepast in andere sociale settings zoals teams en collegiale verbanden zoals bedrijven en organisaties.

Familie opstellingen; het ideaal

In het ideale geval groei je vanaf je geboorte op tot je ideale zelfstandige zelf. Maar bijna niemand groeit op in een volledig ideale situatie. Door opstellingen doen met jou sociale setting kun je veel te weten to komen over jouw situatie. Dit is vooral van belang bij de dingen die minder goed verlopen in je leven. Door de tijd loopt ieder mens butsen en deuken op in zijn of haar leven. Deze butsen en deuken kunnen al heel vroeg in de jeugd optreden. Maar ze kunnen ook op latere leeftijd ontstaan. Van veel zaken heb je misschien helemaal geen weet meer. Toch vormen al de gebeurtenissen die je meemaakt jouw huidige persoonlijkheid. De butsen en deuken ook wel blokkades of trauma’s genoemd kunnen je (onbewust) in de weg staan. Blokkades waarvan je vaal niet (meer) weet waar ze vandaan komen. Soms zijn ze zelfs onbewust zo gegroeid. Maar het betreft allemaal zaken die je vandaag de dag belemmeren om optimaal te leven.

Door te ervaren wie je bent en waar jij staat in relatie tot de mensen die je nabij zijn leer je ontzettend veel over jezelf. Ik zeg bewust mensen die je nabij zijn en niet familie. Bert Hellinger heeft zijn ideeën vooral voor familie uitgewerkt. De familie is de plaats waar je wordt geboren en opgroeit en legt ongelooflijk belangrijke fundamenten legt voor je ontwikkeling. Maar familie is niet de enige sociale setting van belang! Al vrij jong begint ook school een belangrijke rol te spelen en later ook werk. Opstellingen worden niet voor niks telkens vaker toegepast bij teams en organisatieverbanden. Dan spreek je niet meer over familieopstellingen maar over bedrijfsopstellingen en organisatieopstellingen. Opstellingen kun je naar mijn mening gebruiken voor alle groepen mensen met wie je intensieve contacten onderhoud en die belangrijk zijn voor je ontwikkeling.

“In groepen die belangrijk zijn voor je ontwikkeling vinden de dingen plaats die je doen groeien maar ook de dingen die je tegen houden of blokkeren. Door inzicht in jouw positie kun je die blokkades vereffenen, wegnemen en jezelf optimaal ontwikkelen.”

Bedrijfsopstellingen & organisatieopstellingen

Bedrijfsopstellingen en organisatieopstellingen zijn ontzettend waardevol voor goed functionerende professionals, teams en afdelingen. Opstellingen laten zien welke plek jij in de organisatie hebt. Hoe verhoudt iedereen zich tot elkaar, welke blokkades en trauma’s zijn er? Een opstelling kan ontzettend veel inzicht geven in het functioneren van iedereen.

Opstellingen kun je doen met de groep die het betreft maar ook individueel. Ik werk graag met een opstelling als onderdeel van personal counseling. Je kunt als individu heel goed een opstelling doen om jouw plaats in het team te onderzoeken. Dit is een ontzettend krachtige manier om jouw plaats te bepalen. Om je functioneren te onderzoeken. Opstellingen geven je daarbij ook veel inzicht welke rol de omgeving hierin speelt. Als vertegenwoordigers van het team maak ik gebruik van tarotkaarten. Tarotkaarten zijn krachtige vertegenwoordigers van archetypen, belangrijke processen en stappen in het leven, maar ook van alledaagse gebeurtenissen. De tarot is dan ook een perfect gereedschap voor opstellingen.

Tarotkaarten en opstellingen

Tarotkaarten kunnen de persoonlijkheden verbeelden in de opstelling en zelf ssituaties. Maar de waarde van tarot zit ook in het proces na de opstelling.

Je kunt tarotkaarten erg mooi combineren met opstellingen door ze na de opstelling helend in te zetten. De combinatie van opstellingen en tarotkaarten leggen is bijzonder krachtig. De opstelling maakt heel goed duidelijk wie jij bent en welke (vaak onbewuste) rol de omgeving daarin speelt. D tarot schetst daarna een perspectief voor heling.

Opstellingen maken duidelijk waar jou blokkades en pijnpunten zitten. Als je dit beseft heb je een grote stap gezet. Een opstelling zelf heeft vaak al een helend effect. Na de opstelling kan een tarotlegging een helend proces vervolmaken en een helend perspectief schetsen waar je effectief mee aan de slag kunt.

Opstellingen zijn krachtig maar het echte werk begint natuurlijk pas na de opstelling. Daar zet ik graag tarotkaarten in tijdens counseling proces / traject.

Opstellingen en tarotkaarten:

 • Nog meer bewust wie je bent.
 • Bewust van invloeden uit je omgeving.
 • Bewust van je blokkades en in staat hier effectief aan te werken.
 • Optimaal leven en de beste versie van jezelf worden.

Geïnspireerd of geraakt door deze aanpak?

  Boek Rowanberry tarot voor jullie gelegenheid of event!
  Graag beantwoord ik jullie vragen en bespreek de mogelijkheden.

  Ik wil graag meer weten over

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van huis.

  Deel dit artikel op social media